De komende jaren zal er veel veranderen in de zorg. De vergrijzing is daar één van de oorzaken van, maar ook de decentralisatie van zorgtaken zorgt voor verandering. Dat levert niet alleen uitdagingen, maar ook kansen en economische impulsen. Denk aan nieuwe zorgconcepten, gezond ouder worden (healthy ageing) en gezonde voeding. Een goede samenwerking tussen het MKB en de zorg is daarom meer dan ooit van wezenlijk belang. Mede ook omdat beide sectoren belangrijke economische spelers zijn in Fryslân.

Met het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie willen we zorgen voor een verbinding van het MKB en de zorgsector. Bovendien willen we innovatie in het MKB, vooral op het gebied van (gezondheids)zorg, stimuleren. Zo willen we een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige Friese zorgsector met betaalbare en adequate zorg. Dat moet een goede economische spin-off voor het Friese MKB opleveren en niet onbelangrijk: een stimulans geven aan de werkgelegenheid in onze provincie.

Wat doen we daarvoor?

Met subsidies en investeringen stimuleren we de markt om aan innovaties en nieuwe zorgconcepten te werken. Zo subsidiëren we het Healthy Ageing Network Noord-Nederland en Springboard. We investeren in diverse projecten via provinciale fondsen zoals het Doe Fonds en Wurkje mei Fryslân. Ook stimuleren we het gebruik van diverse Europese fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen, zoals VIA, MIT, OP-EFRO, Interregio A, B en C, Horizon 2020 en COSME.

Voorbeelden

Er zijn al enkele mooie voorbeelden waarin de samenwerking tussen zorg en economie gestalte krijgt:

  • Er is een digitaal platform ontwikkeld voor zorg en ondersteuning op afstand voor mensen (schermsturing op afstand).
  • Aan 5 Friese gaming bedrijven zijn vouchers beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van prototypen van serious games, die worden ingezet voor revalidatie en angsttherapie.
  • Er is een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een prototype intelligente tillift.
  • Er is subsidie verstrekt aan een haalbaarheidsproject voor visualisatie microcirculatie bij darmtumor operaties.
  • Er is subsidie verstrekt om te kijken naar welke competenties nodig zijn voor toekomstige professionals om aan de zorgvraag in 2030 te kunnen voldoen. Ook wordt bekeken wat dit betekent voor de burger en welke aansluiting nodig is op het onderwijs.
  • Er is subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van 6 nieuwe productconcepten op basis van meel. Inzet is dat ouderen beter en gezonder gaan eten. 

Meer informatie

Meer weten over subsidies en andere investeringsmogelijkheden? Neem contact met Yn Business (www.ynbusiness.nl) of kijk op de onderstaande websites of bij de downloads.

Inhoudelijk

Financieel

Nieuwsbrieven