Samenvatting

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie Fryslân? Of heeft u beroep aangetekend tegen een beslissing op bezwaar van de provincie? Als u wilt dat de werking van het besluit of de beslissing op bezwaar tijdelijk wordt opgeschort, kunt u vragen om een voorlopige voorziening.

Omschrijving

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie Fryslân, dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk op te schorten. Hiervoor moet u een spoedeisend belang hebben.

U kunt ook beroep aantekenen tegen een beslissing op bezwaar van de provincie Fryslân. Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks in beroep gaan zonder eerst een bezwaar in te dienen. In beide gevallen kunt u de rechtbank(eksterne keppeling) verzoeken om een voorlopige voorziening.

Voorwaarden

  • U heeft een spoedeisend belang bij het tijdelijk opschorten van het besluit of de beslissing op bezwaar;
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit of beroep aangetekend. Zonder bezwaar of beroep kunt u niet vragen om een voorlopige voorziening.

Aanpak

In uw verzoekschrift moeten staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum en omschrijving van het besluit of de beslissing op bezwaar waarvan u verzoekt dit tijdelijk op te schorten;
  • de reden van het verzoek;
  • uw handtekening.

Stuur de stukken mee die voor de rechter van belang zijn, zoals het besluit of de beslissing op bezwaar.

Termijn

Uw verzoek om een voorlopige voorziening moet binnen 6 weken na de uitspraak zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum vermeld op het provinciale besluit of de provinciale beslissing op uw bezwaar. Het verzoekschrift kan niet eerder worden ingediend dan uw bezwaar- of beroepschrift.

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht (Awb) (eksterne keppeling)

Kosten

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank(eksterne keppeling) over de hoogte van het griffierecht.