Voorlopige voorziening aanvragen

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Daarnaast kun u de rechter vragen om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

Omschrijving

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Wijst de provincie uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen een bouwvergunning. Met een voorlopige voorziening voorkomt u dat de bouw op korte termijn mag beginnen.

Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank in beroep gaan. U hoeft dan niet eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen.

Kosten

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank over de hoogte van het griffierecht.

Voorwaarden

De voorwaarden om een voorlopige voorziening aan te vragen zijn:

 • U heeft tegen het besluit bezwaar gemaakt bij de provincie of beroep ingediend bij de rechtbank.
 • Het besluit heeft directe gevolgen voor u.
 • Er is spoed bij een tijdelijk verbod op de uitvoering van het besluit.

Aanpak

Zo vraagt u een voorlopige voorziening aan:

 • U dient een verzoek in bij de rechtbank.
 • U heeft nodig:
  • een verzoekschrift, met daarin:
   • uw naam en adres
   • waarom u het verzoek doet en waarom het spoed heeft
   • wat de voorlopige voorziening volgens u moet zijn
   • de datum en uw handtekening
  • het besluit waartegen bezwaar of beroep loopt
  • eventueel: documenten en foto’s die uw standpunt onderbouwen

Termijn

U vraagt de voorlopige voorziening zo snel mogelijk aan na de uitspraak van de provincie. Doe dit uiterlijk binnen 6 weken na de uitspraak. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum vermeld op het provinciale besluit of de provinciale beslissing op uw bezwaar. U kunt de voorlopige voorziening niet aanvragen voordat u uw bezwaar- of beroepschrift ingediend heeft.