Samenvatting

Bent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen.

Omschrijving

Om legionellabesmetting te voorkomen, moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht.

Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheerplan en een logboek bijhouden. De provincie Fryslân kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

Voorwaarden

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan moeten ter inzage bij de badinrichting liggen. De provincie Fryslân kan vragen om deze op te sturen.

Aanpak

Een hulpmiddel bij de risicoanalyse is het 'Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater'.

Contact

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de provincie Fryslân ter inzage bij de badinrichting. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum of met de FUMO(eksterne keppeling) (zwemwater@fumo.nl of 0566 - 75 03 00).

Wet- en regelgeving

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden(eksterne keppeling)

Meer informatie

Meer informatie over legionellapreventie op Rijksoverheid.nl(eksterne keppeling)
Vraagbaak Legionella(eksterne keppeling)

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.