Wilt u kalksteen winnen? Dan moet u in het bezit zijn van een vergunning. Deze vraagt u aan bij de provincie.

Omschrijving

Op verschillende plaatsen in Nederland komt kalksteen in de bodem voor. Het winnen van kalksteen gebeurt door middel van een boorgat, tunnel, schacht of ander ondergronds werk. De onderaardse ruimte die ontstaat door het winnen van kalksteen heet een groeve.

Voor het winnen van kalksteen heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

U moet zorgen voor een veilige winning van kalksteen. Er mag geen risico op instorting van de groeve zijn. Dit moet u aantonen in uw aanvraag. Kunt u dit niet? Dan weigert de provincie u de vergunning. De provincie kan ook voorschriften of beperkingen verbinden aan de vergunning om instorting te voorkomen.

U stuurt als vergunninghouder elk jaar een actuele kaart van de groeve aan de provincie.

Aanpak

U vraagt de vergunning aan bij de provincie. Hierbij geeft u onder meer de volgende gegevens door:

  • de periode waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
  • een kaart van de boven- en ondergrond van de groeve
  • een beschrijving van de manier waarop de winning zal plaatsvinden
  • de afmeting van de pilaren in de groeve
  • de maatregelen bij het aantreffen van aardpijpen (met aarde gevulde kokers die kunnen leegstromen)
  • de maatregelen bij het kruisen van tunnels, schachten of andere ondergrondse werken
  • overige maatregelen om instortingsgevaar te voorkomen
  • een beschrijving van de manier waarop en de frequentie waarmee metingen naar de gesteentemechanische veiligheid van de groeve worden gedaan.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.