Samenvatting

Het bijvoeren van edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en bejaagbare soorten is verboden. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden of als er sprake is van een tijdelijk voedseltekort voor de dieren. U kunt de ontheffing aanvragen bij de provincie Fryslân.

Het is verboden om edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en bejaagbare soorten bij te voeren om de stand te bevorderen. Van dit verbod kan ontheffing worden aangevraagd bij de provincie waar het bijvoeren plaatsvindt.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor ontheffing van het verbod als:

  • er bijzondere weersomstandigheden zijn waardoor bijvoeren noodzakelijk is;
  • er sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waardoor de gezondheid van de dieren in gevaar is.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie Fryslân. Neemt u hiervoor contact op met de Frontoffice Wet natuurbescherming wnb@fryslan.frl of 058 – 292 89 95.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw ontheffing. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Wet natuurbescherming(eksterne keppeling)