Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Uterwei (N358). Het bestemmingsplan is sinds 2019 definitief. De eerste fase van de werkzaamheden is afgerond. De weg kreeg een nieuwe laag asfalt en we legden betonstroken aan de zijkanten van de weg. Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken in de tweede fase van het project.

De Uterwei. Een weg met dubbele witte streep tussen bermen met bomen langs de kant.

Voorbereidende werkzaamheden

Grondaankoop

Om met de uitvoeringswerkzaamheden (fase 2) te kunnen starten moeten we grond aankopen. Bij het aankopen van grond moeten we processen doorlopen. We gaan met verschillende grondeigenaren in gesprek om te onderhandelen over de grond. Deze processen kosten veel tijd. We zijn nog met één grondeigenaar in onderhandeling. De planning hangt af van hoe de grondaankoop verloopt. Zodra we alle grond in bezit hebben kunnen we de aanbesteding starten. Daarna kiezen we een aannemer die het werk voorbereidt en uitvoert.

Wat hebben we gedaan?

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Uterwei zijn bijna klaar. De afgelopen tijd hebben we vergunningsaanvragen en onderzoeken gedaan. De vergunningen zijn verleend en kabels en leidingen zijn verlegd. Daarnaast stelden we het uitvoeringscontract op, zodat we het werk zo snel mogelijk kunnen aanbesteden.

Werkzaamheden Uterwei (fase 2)

Fietstunnel Rysloane

We bouwen een fietstunnel ter hoogte van de Rysloane. Door de aanleg van een fietstunnel hoeven fietsers en voetganger niet langer de Uterwei over te steken. Met de fietstunnel kunnen ze veilig onder de weg door rijden en lopen.

Een bovenaanzicht van hoe de tunnel er uit ziet met groen en blauw aangegeven

Aanpassing van de weg en aanleg ovonde

We maken fietsoversteken en passen bestaande kruispunten aan. Daarnaast leggen we een ovonde aan bij de aansluiting van It Langfal op de Uterwei. De ovonde maakt de weg veiliger voor doorgaand verkeer, afslaand en oprijdend verkeer en voor fietsers  en voetgangers die de weg oversteken. De Uterwei krijgt vanaf It Oast tot net na de ovonde bij It Langfal een nieuwe laag asfalt en nieuwe belijning. De aansluiting van de Rysloane op de provinciale weg verdwijnt. De Rysloane sluiten we met een parallelweg aan op de ovonde. De bermen maken we steviger en aan beide zijden van de weg komen betonstroken. Daarnaast leggen we vier landbouwpasseerstroken aan. Zo kan landbouwverkeer het gewone verkeer veilig voorbij laten gaan.

Een bovenaanzicht van waar de ovonde precies komt en hoe dat er dan uit ziet.

Planning

Zoals hierboven vermeld hebben we nog niet alle grond in bezit. We kunnen daarom nu nog geen exacte planning van de werkzaamheden geven. De planning hangt af van de grondaankoop. Zodra we alle grond bezitten kan de aanbestedingsprocedure beginnen. Daarnaast hangt de planning af van werkzaamheden aan de N358 ter hoogte van de Skieding die we misschien later dit jaar uitvoeren. Als alles volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden aan de Uterwei naar verwachting binnen drie tot zes maanden klaar. Voor de start van de werkzaamheden aan de Uterwei organiseren we samen met de aannemer een informatieavond. Op deze avond krijgt u meer informatie over de planning, de hinder en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Tegen die tijd ontvangt u een uitnodiging voor deze informatieavond.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de Uterwei? Meld u dan via de knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaand telefoonnummer om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden.