Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Uterwei (N358). Het bestemmingsplan is sinds 2019 definitief. De eerste fase van de werkzaamheden, het verleggen van de kabels en leidingen, hebben we afgerond. Nu komt de tweede fase in beeld. Dan hebben we het over de fietstunnel Rysloane en het aanpassen van de weg met de ovonde en aanleg van parallelwegen. Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken. 

De Uterwei. Een weg met dubbele witte streep tussen bermen met bomen langs de kant.

Fase 2

We hebben in de voorbereiding op de werkzaamheden bomen en struiken verwijderd. Ook leeft in dit gebied de waterspitsmuis. Door de aanleg van de nieuwe weg maken we zijn leefgebied kleiner en dat moeten we compenseren. We hebben op een ander deel dit gebied aangelegd met waterpartijen en oevers.  Dit gebied is  groter dan de waterspitsmuis in de oude situatie had en biedt tegelijk ook onderdak aan andere dieren zoals bijvoorbeeld bijen, kikkers en andere amfibiesoorten.

Fietstunnel Rysloane

We bouwen een fietstunnel ter hoogte van de Rysloane. Door de aanleg van een fietstunnel hoeven fietsers en voetgangers niet langer de Uterwei gelijkvloers over te steken. Met de fietstunnel kunnen ze veilig onder de weg door rijden en lopen.

Een bovenaanzicht van hoe de tunnel er uit ziet met groen en blauw aangegeven

Aanpassing van de weg en aanleg ovonde

Op veel plekken aan de Uterwei passen we de weg aan. Zo leggen we een ovonde aan bij de aansluiting van It Langfâl op de Uterwei. De aansluiting van de Rysloane op de provinciale weg verdwijnt hiermee. De Rysloane sluiten we met een parallelweg aan op de ovonde. De ovonde maakt de weg veiliger voor doorgaand verkeer, afslaand en oprijdend verkeer. Ook voor fietsers  en voetgangers die de weg oversteken is de weg dan veiliger. 

Naast de ovonde, maken we ook fietsoversteken. Ook krijg de weg een nieuwe laag asfalt tussen de ovonde bij It Langfâl en It Oast. De bermen maken we steviger en aan beide zijden van de weg komen betonstroken net als op de overige wegdelen die ongeveer 5 jaar geleden zijn aangelegd. Daarnaast leggen we twee landbouwpasseerstroken aan. Zo kan landbouwverkeer het gewone verkeer veilig voorbij laten gaan.

Planning

We hebben eerder gemeld dat we moesten wachten op besluitvorming. Op 14 mei is dat besluit gekomen en dat betekent dat we verder gaan met de aanbestedingsprocedure. Met deze aanbesteding selecteren we maximaal vijf aannemers om een inschrijving te doen. Uit één van deze vijf aannemers volgt dan een winnaar die het werk mag uitvoeren. We gaan er op dit moment vanuit dat we begin juni 2024 de aanbestedingsprocedure kunnen hervatten. Tegelijk met Uterwei besteden we ook het project de Skieding aan. Voor nadere informatie kunt u kijken op die website van www.fryslan.frl/skieding

Met het maken van de definitieve planningen van het werk Uterwei moeten we ook rekening houden met de werkzaamheden aan andere wegen in dit gebied van de provincie. We kunnen niet overal tegelijk aan de weg werken. We berichten u later over de definitieve planning.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de Uterwei? Meld u dan via de knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaand telefoonnummer om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden.