Om de Uterwei veiliger te maken en de doorstroming op de weg te verbeteren, pakt de provincie Fryslân de weg tussen Koartwâld en Augustinusga aan.

Het deel tussen Koartwald en rondweg Surhuisterveen heeft al een nieuwe laag asfalt gekregen. Ook hebben we één landbouwpasseerstrook aangelegd. Daarnaast is de brug Blauforlaet aangepakt door Rijkswaterstaat en tegelijkertijd is de N358 tussen de brug Blauforlaet en It Oast aangepast.

Voorbereidende werkzaamheden

In de eerste week van september worden de voorbereidende werkzaamheden hervat. Om kabels en leidingen te kunnen verleggen moeten we sloten verplaatsen. Dit betekent dat we bestaande sloten dempen en nieuwe sloten graven. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van It Langfal en de Koaisreed. De aannemer start op dinsdag 7 september, iets eerder dan gepland. Voor de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u voor het gedeelte van de weg waar langs gewerkt wordt. Ook kan er soms een rijbaan afgezet worden. Op dinsdag 12 oktober start onderzoeks- en adviesbureau RAAP met archeologisch onderzoek. Dit onderzoek duurt naar verwachting vier dagen. De werkzaamheden duren tot het einde van het jaar.

Veilige Uterwei

Naar verwachting starten we begin 2022 met het veiliger maken en verbeteren van de doorstroming van de Uterwei. Het gaat om de werkzaamheden waarvoor we een bestemmingsplanprocedure hebben moeten doorlopen. De werkzaamheden waarvoor dat niet hoefden, zoals een nieuwe laag asfalt, zijn al in 2018 uitgevoerd.

  • Er komen een aantal landbouwpasseerstroken.
  • Er komt een ovonde (een ovale rotonde) bij Surhuizum, met een oversteekplaats voor fietsers.
  • De zijwegen Rysloane en de Súderheawei sluiten aan op deze ovonde.
  • Bij de rotonde in Surhuisterveen (bij de Groningerstraatweg) komen middengeleiders.
  • In opdracht van de gemeente Achtkarspelen pakken we het kruispunt bij It Langfal/It Súd aan.
  • Bij de Rysloane komt een fietstunnel.

Een veilige N358

De provincie Fryslân wil de gehele N358 veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Naast de Uterwei pakken we ook het weggedeelte tussen de A7 en Surhuisterveen aan.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Peter van der Haar, via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden.