Uitvoeringsprogramma RMP 2024

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 21 november 2023 het Uitvoeringsprogamma RMP 2024 (UP RMP) vastgesteld.

In dit uitvoeringsprogramma leest u de plannen en activiteiten van de provincie Fryslân op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Vertrekpunt is het Regionaal Mobiliteitsprogramma Fryslân 1.0 “Underweis nei moarn”, dat is aangevuld met een overzicht van het geprogrammeerde onderhoud en beheer van onze provinciale (vaar)wegen en kunstwerken.

Het UP  RMP kent vijf programmalijnen die de basis vormen van onze werkzaamheden:

  1. Wij zijn goed bereikbaar en onze netwerken zijn betrouwbaar, efficiënt en toekomstbestendig.
  2. We verplaatsen ons duurzaam.
  3. We zetten in op mobiliteit voor iedereen.
  4. We verplaatsen ons veilig.
  5. We zetten in op slimme technieken.