Voor de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is een overkoepelende subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland vastgesteld(eksterne keppeling), waarin algemene kaders zijn opgenomen. Deze kunnen per gebied uitgewerkt worden in een uitvoeringsregeling.

Op dit moment is voor Fryslân de tweede uitvoeringsregeling(eksterne keppeling) opengesteld. Agrarische ondernemers in het Friese kleiweidegebied, die bezig zijn met natuurinclusieve projecten, kunnen gebruikmaken van deze uitvoeringsregeling. Aanvragen kan van 1 augustus 2022 tot en met 1 april 2024. Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en de procedure(eksterne keppeling) en kunt u uw aanvraag indienen.