Bent u wel eens richting de haven van Harlingen gereden? Grote kans dat u dan over de Tsjerk Hiddessluizen bent gekomen. De bruggen over deze sluizen zijn toe aan groot onderhoud. Dat betekent dat de provincie werkzaamheden uit gaat voeren aan deze bruggen. We vertellen wat we gaan doen en wat dat voor u betekent.

Vlakbij de terminal van de boot naar Terschelling en Vlieland liggen de Tsjerk Hiddessluizen. De sluizen liggen tussen de haven van Harlingen en het Van Harinxmakanaal en zijn belangrijk voor de binnenvaart. Het zijn twee sluizen, een grote en een kleine, en daaroverheen liggen in elkaars verlengde twee bruggen. Om te zorgen dat de bruggen in goede conditie blijven en om het risico op storingen te beperken, is er onderhoud nodig. Daarom zijn er werkzaamheden gepland.

De Tsjerk Hiddessluis met daarvoor een weggetje en gras

Wat gaan we doen?

We gaan beide bruggen renoveren. Ook het bewegingswerk en de elektrische installatie zijn toe aan onderhoud. Tegelijkertijd repareren we het beton in de ‘brugkelders’. Oosterhof Holman uit Harlingen voert het werk uit.

Wanneer gaan we wat doen?

Werkzaamheden september 2023

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de bruggen, voeren we betonreparaties uit. Deze werkzaamheden kunnen niet bij alle temperaturen uitgevoerd worden, het kan bijvoorbeeld te koud zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze werkzaamheden na de zomer, in september 2023, uit te voeren. Dit duurt één hele week, waarvoor ook de hele brug afgesloten wordt voor vaar- en wegverkeer (met uitzondering van fietsers en voetgangers). In deze periode worden de bruggen niet bediend voor het vaarverkeer en geldt er een beperkte doorvaarthoogte. Bij de keuze van de uitvoeringsperiode hebben we  zoveel mogelijk rekening gehouden met evenementen in de omgeving, zoals de Visserijdagen.

Werkzaamheden december 2023-februari 2024

Het werk aan de bruggen van de Tsjerk Hiddessluizen gebeurt in de winter van 2023/2024. Dit is buiten het vaarseizoen, waardoor er het minste (vaar)verkeer is. Zoals de planning nu is, starten we begin december 2023 zodat we half februari 2024 klaar zijn. We halen begin december de bestaande bruggen weg en vervangen ze door tijdelijke bruggen, zodat het wegverkeer er langs kan. Tijdens het weghalen van de bruggen en het aanbrengen van de tijdelijke bruggen kan er geen weg- en vaarverkeer langs. Fietsers en voetgangers worden dan via tijdelijke fietsbruggen over het sluisterrein geleid. In de periode daarna kan het wegverkeer er langs en geldt voor het vaarverkeer een hoogtebeperking. Vaarverkeer hoger dan 7,8 meter vaart om via Lemmer.

Overzicht werkzaamheden en hinder

Wanneer?

Wat gaan we doen?

Hinder?

Korte termijn

20 september, 7.00 uur t/m 25 september 2023, 22.00 uur

Voorbereidingen brugkelder kleine sluis.

Geen brugbediening kleine sluis.

Vaarverkeer kan via grote sluis.

25 september, 22.00 uur t/m 2 oktober 2023, 6.00 uur

Betonreparaties brugkelders kleine en grote sluis.

Stremming voor wegverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

Geen brugbediening (geldt voor beide bruggen). Beperkte doorvaarhoogte sluis (6,7m +NAP).

Langere termijn

4 t/m 7 december 2023

Weghalen bruggen en plaatsen tijdelijke bruggen.

Volledige stremming voor wegverkeer en vaarverkeer.

Tijdelijke fiets-/voetgangersbruggen via sluisterrein

8 december 2023 t/m 4 februari 2024

Werkzaamheden aan de bruggen en brugkelders

Al het wegverkeer kan via tijdelijke bruggen.

Hoogtebeperking voor vaarverkeer (7,8m + NAP)

5 t/m 8 februari 2024

Weghalen tijdelijke bruggen en plaatsen nieuwe bruggen

Volledige stremming voor wegverkeer en vaarverkeer

Tijdelijke fiets-/voetgangersbruggen via sluisterrein

9 t/m 16 februari 2024

Testen nieuwe bruggen

Kortdurende stremmingen voor alle wegverkeer

Beperkte brugbediening; hoogtebeperking voor vaarverkeer (6,7 m + NAP).

Omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden in het najaar  (25 sept t/m 2 okt) en bij het weghalen van de bruggen van (4 t/m 7 december 2023 en 5 t/m 8 februari 2024) kan het wegverkeer (behalve fietsers en voetgangers) er niet langs. Het verkeer leiden we om. Deze omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven met gele borden.

Deze zijn ook voor het halen en brengen naar de veerterminal:

  • Verkeer vanaf de A7 (Afsluitdijk en Joure/Sneek) neem afslag 16, Kimswerd.
  • Verkeer vanaf de A31 (Leeuwarden) neem afslag 18, Harlingen.

Eilandbezoekers kunnen parkeren op de langparkeerplekken. Volg hiervoor de reguliere borden.

  • Verkeer vanaf zowel de A7 (Afsluitdijk en Joure/Sneek) als de A31 (Leeuwarden) neem afslag 19, Harlingen - Havens

Vanaf deze parkeerterreinen gaan gratis pendelbussen die tussen de langparkeerterreinen en de Waddenpromenade rijden. Let er wel op dat dit ongeveer 15-30 minuten extra reistijd kost.

Een kaart van het gebied rond Harlingen waar de omleidingen en nieuwe routes op aan staan gegeven,

Inloopavond

In het najaar van 2023 is er een inloopavond waar u informatie over de werkzaamheden krijgt en uw vragen kunt stellen. Tijdens deze avond zijn er medewerkers van de aannemer (Oosterhof Holman), provincie Fryslân en gemeente Harlingen aanwezig.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via onderstaande knop. Heeft u geen e-mailadres, maar wilt u wel graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de provincie Fryslan via het telefoonnummer hieronder om een papieren nieuwsbrief aan te vragen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of telefonisch van maandag t/m vrijdag via 058 - 2925925.