Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben een wolvengebied(eksterne link) vastgesteld. Dit gebied is aangewezen omdat uit schademeldingen en waarnemingen van wolven in Fryslân valt te concluderen dat Zuidoost-Fryslân de grootste kans op wolvenactiviteit heeft. Houdt u schapen en/of geiten in dit gebied en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft vanaf 14 december 2021 om schade door de wolf te voorkomen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanaf 12 april 2022 tot en met 14 december 2024(eksterne link) voor deze regeling.

De schapen- en geitenhouders moeten geregistreerd staan in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren. De subsidie wordt slechts eenmaal op basis van deze regeling(eksterne link) verstrekt.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidie van maximaal € 20.000 wordt verstrekt voor:

  • Het plaatsen van een nieuw aangeschafte vaste wolfwerende afrastering of het uitbreiden van een bestaande vaste wolfwerende afrastering;
  • Het inzetten van nieuw aangeschafte wolfwerende afrastering zonder automatisch oprolsysteem;
  • Het inzetten van een nieuw aangeschafte verplaatsbare wolfwerende afrastering met automatisch oprolsysteem bij minimaal 100 schapen / geiten.

De afrastering moet voldoen aan de eisen van het Fauna Schade Preventiekit module wolven(eksterne link), zoals gepubliceerd door BIJ12.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de strekkende meters afrastering en/of het gemiddeld aantal schapen en/of geiten dat de eigenaar het afgelopen jaar in bezit had.

Voor meer informatie over Wolven in Fryslân: Wolf in Fryslân

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
  3. Vul de antwoorden in
  4. Print het formulier uit
  5. Onderteken het formulier
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.