Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben een wolvengebied vastgesteld. Dit gebied is aangewezen omdat uit de schademeldingen en waarnemingen van wolven in Fryslân valt te concluderen dat Zuidoost-Fryslân de grootste kans op wolvenactiviteit heeft.

U kunt mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling voorkomen schade door wolven. U kunt op basis van een offerte de subsidie aanvragen. Voor u de afrastering gaat aanschaffen weet u of u de subsidie ontvangt of niet. U kunt voor schapen, geiten, runderen, varkens, alpaca's, paarden en pony’s een wolfwerende afrastering aanvragen.

Houdt u schapen, geiten, runderen, varkens, alpaca's, paarden of pony’s in het wolvengebied en wilt u een vaste of verplaatsbare afrastering aanschaffen om schade door de wolf te voorkomen? GS stelt in totaal 450.000 euro beschikbaar. 

De houders van deze hierboven genoemde landbouwdieren moeten geregistreerd staan in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidie van maximaal € 20.000 wordt verstrekt voor:

  • Het plaatsen van een nieuwe vaste wolfwerende afrastering of het uitbreiden van een bestaande vaste wolfwerende afrastering
  • Het inzetten van een verplaatsbaar wolfwerende afrastering zonder automatisch oprolsysteem
  • Het inzetten van een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met automatisch oprolsysteem bij een groep van minimaal 100 schapen en/of geiten of bij een groep van minimaal 17 runderen, paarden of pony’s.

De afrastering moet voldoen aan de eisen van het Fauna Schade Preventiekit module wolven, zoals gepubliceerd door BIJ12.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de strekkende meters afrastering en/of het gemiddeld aantal landbouwdieren dat de eigenaar het afgelopen jaar in bezit had.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
  3. Vul de antwoorden in
  4. Print het formulier uit
  5. Onderteken het formulier
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.