Deze regeling is gesloten!

Bent u ingeschreven in de Kamer van Koophandel, gevestigd in de provincie Fryslân en heeft u een kansrijk initiatief om aan indieningsvereisten van een Europese subsidieregeling te kunnen voldoen? Dan komt u mogelijk voor subsidie in aanmerking. Vanaf 2 januari 2023 tot en met 29 december 2023 is de Subsidieregeling Ondersteuning Europese projectontwikkeling Fryslân (eksterne keppeling)open.

In totaal is er voor deze periode € 1.037.500 beschikbaar(eksterne keppeling).

Informatie over de subsidieregeling

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet u een positief advies hebben gekregen van de  programmamanager of de beoordelingscommissie van Europa Pact Fryslân. Daarvoor kunt u contact opnemen met Anne Henk Bloemhoff (programmasecretaris EPF), e-mail: annehenkbloemhoff@europapact.frl. Zodra u een positief advies heeft ontvangen, kunt u bij ons subsidie aanvragen. Hiervoor moet u ons aanvraagformulier onder aan de website gebruiken. De verplichte bijlagen zijn het positieve advies, een begroting of offerte, een ingevuld de-minimisverklaring, een actueel uittreksel van de KVK (max 3 maanden oud).

Leest u de regeling om te zien voor welke onderdelen er subsidie aangevraagd kan worden.  Het is belangrijk dat de activiteit waar u voor aanvraagt, nog niet volledig is uitgevoerd.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 100% van de reële kosten.

Per activiteit gelden de volgende maximale bedragen:

 1. De subsidie voor een projectcoach, zoals genoemd in artikel 3 lid 1 bedraagt maximaal € 2.500,-.
 2. De subsidie voor projectontwikkeling, zoals genoemd in artikel 3 lid 2 bedraagt maximaal € 15.000,-.
 3. De subsidie voor netwerkontwikkeling, zoals genoemd in artikel 3 lid 3 bedraagt maximaal € 30.000,-.
 4. d. De subsidie voor flagship projecten, zoals genoemd in artikel 3 lid 4 bedraagt maximaal € 40.000,- voor een projectleider en maximaal € 25.000,- voor een werkbudget.

Waar? 

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Vul de antwoorden in;
 4. Print het formulier uit;
 5. Onderteken het formulier;
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden;
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis. 

Meer informatie 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl