Subsidieregeling Funderingsonderzoek Fries Veenweidegebied

De subsidie is voor eigenaar-bewoners van woningen en VvE’s in het Veenweidegebied met mogelijke funderingsproblemen en onderzoek willen laten uitvoeren aan de fundering. Via deze postcodechecker kunt u controleren of u in het aangemerkte gebied woont. De woning moet gebouwd zijn met een bouwvergunning van 1972 of eerder. Dit kunt u via het kadaster controleren.

De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 12 januari 2024 tot de subsidiepot leeg is of tot 31 december 2024. In 2024 is er een subsidieplafond van € 660.000.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidieregeling is bedoeld voor eigenaar-bewoners van woningen en VvE’s als tegemoetkoming in de kosten voor het uitvoeren van funderingsonderzoek. Het onderzoek mag nog niet hebben plaatsgevonden.

Let op: het funderingsonderzoek moet uitgevoerd worden door een bureau op de KCAF erkenninglijst.

Het funderingsonderzoek en het onderzoeksrapport moeten uitgevoerd worden volgens de KCAF-richtlijnen. Het onderzoeksrapport bevat een integrale beoordeling van de funderingsconstructie volgens artikel 3.3 van de KCAF-richtlijnen.

Subsidiebedrag

De subsidie vergoedt 80% van de gemaakte kosten voor het uitvoeren van funderingsonderzoek, met een maximum van € 4000 per woning. Kunt u aantonen dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke/waterschap belastingen? Dan bedraagt de subsidie 100% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 7500.

Indienen aanvraag

Bij het invullen van uw aanvraag heeft u in elk geval het volgende document nodig:

  • Een door een erkend onderzoeksbureau getekende offerte van de woning

In de regeling leest u welke documenten u ook mee moet sturen.

Waar? 

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier eigenaar-bewoners van woningen of het aanvraagformulier VvE.

Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis.

U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC 
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’ 
  3. Vul de antwoorden in 
  4. Print het formulier uit 
  5. Onderteken het formulier 
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden 

Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl. Voor vragen over funderingsonderzoek kunt u terecht bij ons funderingsloket van het KCAF via telefoonnummer 085 – 303 62 86 of via email met veenweidefryslan@kcaf.nl.

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.