Deze regeling is gesloten, het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen

Voor wie? 

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 oktober 2023. Het subsidieplafond(eksterne keppeling) bedraagt € 630.000,-. De regeling(eksterne keppeling) is bedoeld voor het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid op het Friese platteland door ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een Dorpsontwikkelingsmaatschappij die werkt volgens de DOM-methodiek.

Voorwaarden

Subsidie wordt verstrekt voor alle activiteiten die gericht zijn op procesondersteuning bij het ontwikkelen van een DOM in één of een combinatie van dorpen en het aanstellen van DOM-denkers.

Subsidiebedrag

Voor de procesondersteuning bij het ontwikkelen van een DOM bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 12.500 per aanvraag.

Voor het aanstellen van DOM-denkers bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 10.000 per aanvraag.

Er dient sprake te zijn van een dekkende begroting, waarbij de aanvullende financiering volledig bestaat uit gemeentelijke cofinanciering. In de regeling staat toegelicht in welke verhoudingen dit moet worden toegepast.  

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
  3. Vul de antwoorden in
  4. Print het formulier uit
  5. Onderteken het formulier
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.

Overige informatie en bijlagen

Voor meer informatie over de DOM-methodiek zie de bijlage ‘Flyer DOM-methodiek’. Voor overige informatie: www.wijzijndom.frl(eksterne keppeling)