Vanaf 1 juni 2023 is subsidie aan te vragen voor drie verschillende activiteiten gericht op de bestrijding van invasieve exoten in de provincie Fryslân.

Exoten zijn uitheemse organismen die door menselijke activiteiten rechtstreeks of indirect in de Nederlandse natuur terecht zijn gekomen. Exoten die voor problemen zorgen, worden invasief genoemd. Ze breiden zich vaak snel uit en kunnen nadelige gevolgen hebben voor de inheemse planten- en diersoorten en/of de economie en de volksgezondheid schade toebrengen. De provincie Fryslân heeft beleid opgesteld voor de aanpak en bestrijding van invasieve exoten. Deze subsidieregeling is een uitwerking van dit beleid.

Om de bestrijding van de invasieve exoten te bevorderen wordt subsidie verstrekt voor de daadwerkelijke bestrijding, voor het maken van een gebiedsplan (hoe het beste bestreden kan worden) en voor vrijwilligersgroepen die zich bezighouden met bestrijding.
Meer informatie over de soorten invasieve exoten waarvoor de regeling van toepassing is kunt u hier vinden.  

Informatie over de subsidieregeling

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. het opstellen van een gebiedsplan (paragraaf 2 uit de regeling): het opstellen van een gebiedsplan voor de beheersing en bestrijding van één of meer invasieve exoten binnen en buiten het Natura-2000 gebied en NNN voor de duur van minimaal zes jaren. Dit gebiedsplan stuurt u na afronding aan de provincie, waarna de subsidie wordt vastgesteld en het restantbedrag wordt uitbetaald.
 2. de bestrijding van invasieve exoten (paragraaf 3 uit de regeling): deze subsidie heeft tot doel de wijdverspreide invasieve exoten, de categorie 2 en 3 soorten zoals genoemd in bijlage 1 van de Beleidsnotitie Invasieve Exoten Fryslân, in Natura 2000-gebied in de provincie Fryslân en het NNN te bestrijden.
 3. het faciliteren van een vrijwilligersgroep (paragraaf 4 uit de regeling): het faciliteren en uitrusten van vrijwilligersgroepen die zich richten op de beheersing en bestrijding van invasieve exoten binnen en buiten Natura-2000 gebied en NNN.

Wie kan aanvragen?

Subsidie voor de subsidiabele activiteiten ‘opstellen van een gebiedsplan' en ‘bestrijding van invasieve exoten’ kan alleen worden verstrekt aan rechtspersonen in de provincie Fryslân.

Een subsidie voor de subsidiabele activiteit 'faciliteren van een vrijwilligersgroep’ kan alleen worden verstrekt aan een rechtspersoon of rechtspersoon i.o. die het faciliteren van een vrijwilligersgroep in de provincie Fryslân op zich wil nemen.

De regeling gaat vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 open en zal in 2024 aansluitend nogmaals open gaan, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Leest u voor het indienen goed de regeling door. Elke paragraaf heeft eigen criteria, weigeringsgronden en verplichtingen. Het subsidieplafond voor het opstellen van het gebiedsplan en de vrijwilligersgroep bedraagt in totaal € 100.000,-. Het subsidieplafond voor de bestrijding van invasieve exoten bedraagt € 150.000,-. Voor elk onderdeel is een apart aanvraagformulier onderaan de website te downloaden.

Subsidiebedrag

 • De subsidie voor de subsidiabele activiteit het opstellen van een gebiedsplan bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-. Deze subsidie wordt voor 80% bevoorschot bij verlening. Op het moment dat wij het gebiedsplan van u hebben ontvangen en goedgekeurd, zullen wij de subsidie vaststellen en het restantbedrag aan u uitbetalen.
 • De subsidie voor de subsidiabele activiteit de bestrijding van invasieve exoten bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.999,-.
 • De subsidie voor de subsidiabele activiteit het opzetten van een vrijwilligersgroep bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-.

Waar? 

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Vul de antwoorden in;
 4. Print het formulier uit;
 5. Onderteken het formulier;
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden;
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis. 

Meer informatie 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.