Naam adviseur

  • Robert den Ouden

Expertise adviseur

  • begeleiding verduurzaming, financiering en subsidies

Vestigingsplaats

  • Drachten
Logo van SportStroom. Sport staat in rode letters en Stroom in blauwe letters. Eronder staat De energiecoach van sportverenigingen

SportStroom is uw lokale partner in het verduurzamen van uw sportaccommodatie. Opgericht in 2003 door de voorzitter van MHC De Graspiepers te Drachten, begeleiden we al bijna 20 jaar door heel Nederland sportverenigingen. Maar de mooiste zitten in Fryslan en die helpen we desnoods in onze eigen taal!

Onder de naam DorpStroom bieden we dezelfde dienstverlening voor dorpshuizen, multifunctionele centra en musea.

Inleiding: Advieswerk laten doen

De Provincie heeft een inkoopmethodiek gehanteerd waarbij een lijst van duurzaamheidsadviseurs zijn gecontracteerd. Zij voldoen aan een lijst van vooropgestelde eisen om de vastgoedeigenaar van advies te kunnen voorzien. De vastgoedeigenaar bepaalt zelf welke adviseur hem/haar bij de uitvraag ondersteund.

Een aantal huizen en een kerkje met op de voorgrond een sloot en helemaal links achterin nog een klapbrugje.

Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen:

1. Opname en Energiescan

De doelstelling van dit product is dat de vastgoedeigenaar bewust is van het programma, van de verduurzamingsopgave en zijn of haar eigen ambitie en mogelijkheden in dit geheel. Deze informatie is overzichtelijk gemaakt en een energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om het vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven.

JA, voor een energiescan kunt u een beroep doen op SportStroom. De achterliggende jaren hebben we er al meer dan 800 gemaakt voor sportverenigingen. Dus we weten waar we op moeten letten en begrijpen dat een sportvereniging niet te vergelijken is met een bedrijf. Zo ontstaat maatwerk!

In nauwe samenwerking met Doarpswurk hebben we de achterliggende jaren ook meer dan 100 dorpshuizen voorzien van een energiescan.

2. Advies en Businesscase

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met de vastgoedeigenaar.

Ja, voor het advieswerk kunt u bij ons terecht. De energiescan is niet meer dan een vertrekpunt, dat moet leiden tot een concreet plan van aanpak voor uw vereniging!

Door heel Nederland begeleiden we clubs, veelal in opdracht van NOC*NSF of een sportbond. Ruim 600 verenigingen gingen u voor!

Voor dorpshuizen geldt hetzelfde: ook hen helpen we aan een concrete aanpak. Ruim 120 dorpshuizen zijn al door ons begeleid.

3. Inkoopbegeleiding

De vastgoedeigenaar krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.

Ja, hier kunnen we u bij helpen. We zijn ervaren in het beoordelen van offertes en zijn zeer kundig op het gebied van sport-specifieke inkooptrajecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LED-sportveldverlichting. inmiddels hebben we zo’n 200 sportverenigingen geholpen bij de selectie van leveranciers, installateurs of aannemers.