Snel internet is van belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid van onze provincie. De noodzaak van goed en snel internet is alleen maar groter nu we met z’n allen steeds meer thuis werken en leren. De provincie Fryslân heeft de afgelopen jaren ingezet om ervoor te zorgen dat er in het buitengebied snel internet zou komen. Inmiddels zijn er diverse marktpartijen actief geworden in Fryslân die niet alleen het buitengebied, maar ook dorpen voorzien van glasvezel.

Kabelnoord

De provincie Fryslân heeft in 2017 een opdracht in de markt gezet voor de aanleg van snel internet (minimaal 100 mb/s up- en downloadsnelheid) voor de buitengebieden in de provincie. De opdracht is gewonnen door Kabelnoord. Kabelnoord ontvangt een marktconforme achtergestelde lening van €35 miljoen van de provincie Fryslân en maximaal €57 miljoen van de banken om de zogeheten witte adressen (adressen die alleen een koperaansluiting hebben) in het buitengebied aan te sluiten. Sinds 2018 is Kabelnoord van start gegaan met de aanleg van glasvezel en hoopt het project in 2021 af te ronden. Voor een actuele stand van zaken van de aanleg van glasvezel per gemeente kunt u terecht op de site van Kabelnoord(externe link)

Delta Fiber, Digitale Stad & KPN

In principe zou Kabelnoord met behulp van de lening in alle gemeenten aan de slag. Maar door concurrentie heeft Kabelnoord zich teruggetrokken in een drietal gemeenten. In de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren is Delta Fiber Netwerk de partij die glasvezel aan gaat leggen in het buitengebied. Zij zullen ook een groot deel van de kernen voorzien van glasvezel. Meer informatie vindt u op de site van Delta Fiber(externe link).

Digitale Stad voorziet het buitengebied en alle kleine kernen van glasvezel in de gemeente Heerenveen. Voor de actuele stand van zaken van die uitrol kunt u terecht op de site van Digitale Stad(externe link).  

Ook KPN heeft de ambitie om hun huidige netwerk om te zetten in een glasvezelnetwerk. Hier zijn/gaan ze mee bezig in bijvoorbeeld Wolvega, Drachten, Stiens en Grou.

Onrendabele adressen

Voor deze duurste aansluitingen in het buitengebied, de onrendabele adressen, is een aparte aanpak. In diverse gemeenten is in 2020 gebleken dat de marktpartijen niet alle adressen aanleggen. De duurste adressen worden overgeslagen. Provinciale Staten hebben destijds in 2017 al €5 miljoen gereserveerd voor de aanleg van glasvezel naar deze adressen. In mei 2021 is een opdracht in de markt gezet met een groot deel van dat geld om ervoor te zorgen dat de onrendabele adressen alsnog worden aangesloten. Het gaat concreet om adressen in de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân en Opsterland. De bewoners van de onrendabele adressen worden op de hoogte gehouden van dit proces.

Scholen, bedrijventerreinen en de Waddeneilanden  

De provincie heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van snel internet op scholen. Op basis van de resultaten wordt een plan van aanpak geschreven om te stimuleren dat ook scholen gebruik kunnen maken van een snelle internetverbindingen. De onderzoeken naar de stand van zaken van snel internet op bedrijventerreinen en de Waddeneilanden zijn inmiddels afgerond. Met de uitkomsten van de onderzoeken gaan de gemeenten verder.

Contact

Voor vragen en/of meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân via 058 - 292 59 25. Wij helpen u graag!