De werkzaamheden zijn opgedeeld in Skieding Noord en Skieding Zuid. Eerst pakken we de werkzaamheden aan Skieding Zuid aan. Het gaat daarbij om het deel vanaf de rotonde bij de kruising van de Folgersterloane en de Drachtsterweg tot aan het carpoolterrein bij de aansluiting op de A7. Later beginnen we met het deel vanaf de kruising tot en met de rotonde in Surhuisterveen. Dat is Skieding Noord.

Een auto rijdt over de weg De Skieding.

Grondaankoop

Voor Skieding Noord hebben we nog niet alle grond in bezit om de weg aan te passen. In 2023 gaan we daarom verder met de onderhandelingen met de grondeigenaren. We verwachten de benodigde grond in het voorjaar van 2023 in bezit te hebben.

Kabels en leidingen

De afgelopen periode hebben we kabels en leidingen verlegd bij Skieding Zuid. Op dit moment zijn we in gesprek met netbeheerders over het verleggen van kabels en leidingen bij Skieding Noord. Een deel van de kabels en leidingen kunnen we pas verleggen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de weg, omdat we eerst nieuwe bermen moeten aanleggen.

Bomenkap

Om de kabels en leidingen bij Skieding Zuid te kunnen verleggen hebben we de afgelopen tijd bomen gekapt. In 2023 moeten we nog meer bomen verwijderen, ook bij Skieding Noord. Voor deze bomen planten we op een later moment nieuwe bomen terug. Dat doen we in het plantseizoen, als alle werkzaamheden aan de weg klaar zijn.

Sloop woningen

In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat er een aantal woningen gesloopt moeten worden bij Skieding Noord. Onlangs hebben we een woning gesloopt bij Surhuisterveen. In 2023 volgt nog een aantal woningen en bedrijfsloodsen. In het najaar hebben we vleermuiskasten geplaatst in de buurt van de woningen die gesloopt moeten worden. Zo geven we de vleermuizen een vervangende verblijfsplaats.

Planning

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan Skieding Zuid zijn bijna afgerond. We kunnen helaas nog niet starten met de aanbesteding van het werk. Dat heeft te maken met het nieuwe stikstofbeleid. Volgens de nieuwe berekeningen komen we boven de norm die hiervoor geldt. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we dit kunnen oplossen. Zodra dat gelukt is kunnen we de aanbesteding van het werk starten. Met deze aanbesteding selecteren we vijf aannemers om een inschrijving te doen. Uit één van deze vijf aannemers kiezen we de winnaar die het werk mag uitvoeren.

Voor Skieding Noord geldt dit stikstof probleem ook. Daarom kunnen we de planning voor deze werkzaamheden op dit moment nog niet met u delen. We werken al wel aan de voorbereidingen van de werkzaamheden. Er zijn al een aantal woningen verwijderd en we zijn gestart met het verleggen van kabels en leidingen.

Met het maken van de definitieve planning moeten we ook rekening houden met de werkzaamheden aan andere wegen in de provincie. We kunnen niet overal tegelijk aan de weg werken. We berichten u later over de definitieve planning.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de Skieding? Meld u dan via de knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaand telefoonnummer om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kun u contact opnemen met het klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of door te bellen naar 058 292 5925 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.