N358 Skieding

Alweer vijf jaar geleden hebben we de eerste werkzaamheden uitgevoerd aan de provinciale weg de Skieding. Dit was de eerste fase. We hebben betonstroken aangelegd en nieuw asfalt met strepen aangebracht. De tweede fase hebben we opgedeeld in Skieding Noord en Skieding Zuid. Eerst pakken we de werkzaamheden aan Skieding Zuid aan. Het gaat daarbij om het deel vanaf de rotonde bij de kruising van de Folgersterloane en de Drachtsterweg tot aan het carpoolterrein bij de aansluiting op de A7. Later beginnen we met het deel vanaf de kruising tot en met de rotonde in Surhuisterveen. Dat is Skieding Noord. 

Een auto rijdt over de weg De Skieding.

Kabels en leidingen

Bij de Skieding Zuid zijn de meeste kabels verlegd. Op dit moment zijn we bezig met het dempen van de bermsloot. We verwachten in juni de laatste kabels te verleggen. Dit gaat om de kabels ten zuiden van de kruising Folgersterloane en de Drachtsterweg langs de provinciale weg. We hebben de bomen al gekapt. 

Voor Skieding Noord zijn de boringen voor het verleggen van de kabels en leidingen uitgevoerd. De netbeheerders kunnen zo van de ene kant naar de andere kant van de weg kabels trekken zonder de weg hiervoor open te moeten breken. Het verleggen van de kabels en leidingen gaat de komende weken door. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 50 km/u tijdens werkdagen. We hopen deze werkzaamheden eind juni af te ronden. 

Bomen

Om de kabels en leidingen te kunnen verleggen, hebben we al een aantal bomen gekapt. Zo maken we ruimte om de kabels en leidingen te verleggen. Tijdens de wegwerkzaamheden kappen we nog meer bomen. Voor deze gekapte bomen planten we op een later moment nieuwe bomen terug. Dit doen we in het plantseizoen, nadat alle werkzaamheden aan de weg klaar zijn van zowel Zuid als Noord.

Werkzaamheden Skieding Noord

In het gedeelte Skieding Noord leggen we twee ovondes aan. Daarnaast verbinden we Wildveld (onverhard) via een parallelweg met deze ovondes. Tevens wordt een tweede ontsluitingsweg vanaf bedrijventerrein Lauwerskwartier aangelegd naar deze ovonde. De rijbaan wordt deels verschoven in oostelijke richting ter hoogte van Poelbuurt en in westelijke richting ter hoogte van Wildveld waarbij de fietspaden worden aangepast en parallelwegen aangelegd. Fietsers kunnen over deze ovonde in de toekomst de weg oversteken in twee delen. Dit maakt het overzichtelijker en daardoor veiliger.

Werkzaamheden Skieding Zuid

Bij het zuidelijke deel van de Skieding leggen we ook twee ovondes aan ter hoogte van Drachtsterweg-Folgersterloane en Leidijk-Scheiding. In het wegvak tussen deze ovondes leggen we ter hoogte van het tankstation en bij afslag Parkersterdwarsweg een linksafvak aan. Ook het fietspad wordt aangepakt. Aan de westzijde van de provinciale weg worden plaatselijk parallelwegen aangelegd waar tevens de fietsers gebruik van maken. 

Verlichting

In de toekomstige situatie komt er langs het fietspad geen verlichting. We brengen op provinciale fietspaden alleen verlichting aan op plekken waar dat vanwege veiligheid moet, zoals bijvoorbeeld bij een fietsoversteek of ter hoogte van een aansluiting van een zijweg. We zorgen hiervoor dat er zo min mogelijk lichtvervuiling plaatsvindt en de dieren zoals de vleermuis, zo min mogelijk gestoord worden.

Door duidelijke, heldere witte belijning op de fietspaden aan te brengen is het pad in het donker met fietsverlichting aan duidelijk genoeg te zien.

Langs de rijbaan en bij de ovondes komt wel verlichting te staan.

Planning

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan Skieding Zuid zijn afgerond. Op 14 mei is het besluit genomen dat we verder kunnen richting de uitvoering en starten met de aanbesteding. Met deze aanbesteding selecteren we maximaal vijf aannemers om een inschrijving te doen. Uit een van deze vijf aannemers volgt dan een winnaar die het werk mag uitvoeren. We gaan er op dit moment vanuit dat we begin juni 2024 de aanbestedingsprocedure hervatten. Tegelijk met Skieding Zuid besteden we ook N358 Uterwei aan (het verlengde van de Skieding). Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de projectsite van dit werk: www.fryslan.frl/Uterwei.

Met het maken van de definitieve planningen van de werken Skieding Zuid en Noord moeten we ook rekening houden met de werkzaamheden aan andere wegen in dit gebied van de provincie. We kunnen niet overal tegelijk aan de weg werken. We berichten u later over de definitieve planning.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de Skieding? Meld u dan via de knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaand telefoonnummer om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kun u contact opnemen met het klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of door te bellen naar 058 292 5925 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.