De Skieding, de N358 tussen Surhuisterveen en de A7, gaat op de schop. De eerste fase werkzaamheden zijn eind 2019 afgerond. De weg heeft toen een nieuwe laag asfalt, nieuwe markering en aan de zijkanten een betonstrook gekregen. Voor de tweede fase werkzaamheden is het eerst nodig om het huidige bestemmingsplan aan te passen. Hiervoor hebben we een provinciaal inpassingsplan opgesteld. Omdat de weg na deze werkzaamheden ook voor een klein deel in Groningen komt te liggen, heeft ook provincie Groningen een provinciaal inpassingsplan opgesteld en op 16 december 2020 door Provinciale Staten van beide provincies vastgesteld. 

Beide vastgestelde PIP's en bijlagen liggen ter inzage van 14 januari 2021 t/m 25 februari 2021. Vanaf 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 kan tegen beide vastgestelde PIP's en bijlagen beroep worden ingesteld. Wij verwijzen u hiervoor naar beide kennisgevingen onderaan de pagina.

Volg ons op Facebook 

Tweede fase werkzaamheden

De weg heeft voor een groot deel een nieuwe laag asfalt, markering en aan de zijkanten betonstroken. Als de inpassingsplannen vastgesteld zijn, kunnen we starten met de tweede fase werkzaamheden. Dit houdt in:

  • Ombouwen van de huidige kruispunten Leidyk en Drachtsterweg/ Folgersterloane naar ovondes en de aanleg van voorpaden en enkele achterpaden (achter woningen langs).
  • Aanleg van een tweetal linksafvakken naar Parksterdwarsweg en tankstation.
  • Het samenvoegen van vier kruispunten (Poelbuurt, Heidelaan, Wildveld en Wildveld onverhard) tot één ovonde, in combinatie met het afsnijden van de bochtencombinatie bij Surhuisterveen en de aanleg van voorpaden.
  • De rijbaan bestaat uit de eerste fase deels al uit geluidsreducerend asfalt en met de tweede fase zal ook het resterende deel daaruit bestaan.
  • Nieuwe beplanting rondom de Skieding.

Alle extra maatregelen kwamen tot stand in gesprek met de aanwonenden. In het eerste kwartaal van 2021 worden de plannen verder uitgewerkt. Dit is nodig om het werk aan te besteden. Houd de website in de gaten voor de planning van uitvoering en fasering.

Provinciale Inpassingsplannen

De weg ligt op dit moment nog in de provincie Fryslân, maar zal na het uitvoeren van de tweede fase werkzaamheden voor een klein deel in de provincie Groningen komen te liggen. Beide provincies hebben voor de aanpassingen aan de weg een Provinciaal Inpassingsplan N358 Skieding (PIP) opgesteld dat op 16 december 2020 door Provinciale Staten van beide provincies is vastgesteld. 

Op het Inpassingsplan De Skieding (Groningen) is beroep aangetekend en is in behandeling bij de Raad van State. De uitspraak in dit beroep is komend najaar te verwachten. Op het Inpassingsplan N358 Skieding (Fryslân) is geen beroep aangetekend. Na deze uitspraak wordt nadere informatie gedeeld over de verder voortgang van het project.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op per mail (provincie@fryslan.frl) of telefonisch van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren via 058 - 292 59 25.