Samenvatting

Ondervindt u aantoonbare schade doordat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren wordt ingetrokken of is gewijzigd? U kunt in dat geval in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie Fryslân.

Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. Ook kunt u schadevergoeding krijgen wanneer uw vergunning gedeeltelijk wordt ingetrokken. Voorwaarde is dat de gevolgen van de wijziging of intrekking van de vergunning niet voor uw rekening horen te zijn. Wie de schadevergoeding toekent, hangt af van hoe de vergunning wordt gewijzigd of ingetrokken.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor schadevergoeding zijn onder andere:

  • U bent houder van een vergunning om grondwater te onttrekken of water te infiltreren;
  • Uw vergunning is geheel of gedeeltelijk ingetrokken of de voorschriften van de vergunning zijn gewijzigd;
  • Als gevolg van deze wijziging of intrekking lijdt u schade of zal u schade lijden;
  • De schade behoort niet voor uw rekening te komen.

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie Fryslân die het besluit tot wijziging of intrekking heeft genomen.
Dit geldt niet wanneer er sprake is van een besluit over een provinciaal plan. De minister van Infrastructuur & Waterstaat neemt dan de wijziging aan. Ook kan diezelfde minister een wijziging in kader van de Wet milieubeheer vastleggen.