Heeft u schade doordat de provincie uw omgevingsvergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren, intrekken of veranderen? Misschien heeft u dan recht op een schadevergoeding. U moet de schade kunnen bewijzen en ook mag het intrekken of veranderen van de vergunning niet uw schuld zijn. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie.

Omschrijving

Stel: u heeft een omgevingsvergunning om grondwater te onttrekken of om water in de bodem te brengen. Dat laatste noemen we infiltreren. Soms trekt de provincie die vergunning in of verandert zij die, maar is het niet uw schuld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de provincie nieuw beleid ontwikkelt waardoor er andere regels gaan gelden.

Als u hierdoor schade heeft of gaat krijgen, dan kunt u schadevergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie. U kunt ook nadeelcompensatie krijgen wanneer de provincie uw vergunning voor een deel intrekt.

Voorwaarde voor nadeelcompensatie is dat u niet hoort te betalen voor de gevolgen van de verandering of intrekking van de vergunning. Het Rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap kan de regels veranderen of intrekken. Wie dat doet, moet ook de nadeelcompensatie geven.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor schadevergoeding zijn onder andere:

 • U bent houder van een vergunning om grondwater te onttrekken of water te infiltreren;
 • Uw vergunning is geheel of gedeeltelijk ingetrokken of de voorschriften van de vergunning zijn gewijzigd;
 • Als gevolg van deze wijziging of intrekking lijdt u schade of zal u schade lijden;
 • De schade behoort niet voor uw rekening te komen.

Contact opnemen

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie Fryslân die het besluit tot wijziging of intrekking heeft genomen.
Dit geldt niet wanneer er sprake is van een besluit over een provinciaal plan. De minister van Infrastructuur & Waterstaat neemt dan de wijziging aan. Ook kan diezelfde minister een wijziging in kader van de Wet milieubeheer vastleggen.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.