Het ontwerp Regionaal Waterprogramma heeft vanaf vrijdag 24 december 2021 t/m donderdag 17 februari 2022 ter inzage gelegen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de reactienota waarin de ingediende zienswijzen van een reactie worden voorzien. Alle indieners van een zienswijze krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Deze pagina komt weer online op het moment dat Gedeputeerde Staten het Regionaal Waterprogramma definitief hebben vastgesteld, in de eerste week van juli 2022. Dit wordt t.z.t. ook bekend gemaakt in het Provinciaal blad, in de Leeuwarder Courant en in het Friesch Dagblad.