Wilt u weten of een bedrijf in uw woonwijk met gevaarlijke stoffen werkt? Wilt u weten hoe het zit met het LPG-tankstation aan het einde van de straat? Loopt u risico om getroffen te worden door hoog water? Kijk dan op de Risicokaart.

Omschrijving

De risicokaart geeft een beeld van risico’s in de leefomgeving. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de risicokaart. De gegevens komen van het Rijk, gemeenten, waterschappen en de provincies.

Ook professionals die werkzaam zijn voor ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving en rampenbestrijding gebruiken deze risicokaart

U vindt de informatie op de site van de risicokaart(externe link)

Daarnaast is er ook een kaartviewer in de landelijke Atlas Leefomgeving. Die toont de risico-objecten van de Risicokaart. U kunt deze kaartviewer raadplegen via kaarten van de Atlas Leefomgeving.

Contact opnemen