Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? U moet dit meestal registreren. Er gelden een aantal voorwaarden voor de registratie. Een daarvan is dat u moet kunnen aangeven hoeveel water u onttrekt en infiltreert. Bij infiltratie bent u ook verplicht om de kwaliteit van het water te meten, te registreren en te melden bij het Rijk, de provincie of het waterschap.

Omschrijving

Als u grondwater uit de bodem haalt noemen we dat ‘onttrekken’. Als u daarna het water in de bodem brengt om het grondwater aan te vullen, noemen we dat ‘infiltreren’. Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, moet u zich in sommige gevallen inschrijven bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de instantie die aan u een omgevingsvergunning heeft gegeven of waar u een melding heeft gedaan voor het onttrekken van grondwater. Dit is meestal het waterschap, maar het kan ook gaan om het Rijk of de provincie. U moet zich aan de volgende regels houden:

  • U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die u onttrekt of infiltreert.
  • U moet elk jaar in januari laten weten hoeveel (grond)water u per kwartaal heeft onttrokken of geïnfiltreerd. Als u stopt met uw activiteiten moet u binnen een maand de hoeveelheden doorgeven.
  • U geeft veranderingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, moet u ook de kwaliteit van het water meten, registreren en doorgeven.

Voorwaarden

U moet een installatie aanmelden als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren.

Heeft het waterschap of de provincie een uitzondering gemaakt voor deze activiteit? Dan hoeft u de installatie niet te melden.

Contact opnemen

U moet de opgaven sturen aan de provincie(s) waarin u de werkzaamheden uitvoert.