Provinciale regels en verplichtingen staan beschreven in provinciale besluiten. U kunt provinciale besluiten gratis inzien op het provinciehuis.

Omschrijving

Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

Kosten

Inzage via internet en op het provinciehuis is gratis.
Een afschrift kunt u tegen betaling aanvragen.

Contact opnemen

U kunt de provinciale regelingen inzien via internet, bijvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid.
Ook is het mogelijk om via het provinciehuis een afschrift te krijgen of de stukken in te zien.