De provincie verstrekt subsidies aan projecten die de samenwerking tussen verschillende podia of een vernieuwing in de podiumkunsten stimuleren. Wilt u zo’n project organiseren? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de provincie.

Omschrijving

Wanneer u een project wilt organiseren dat de samenwerking tussen verschillende podia of een vernieuwing in de podiumkunsten stimuleert, kunt u daarvoor subsidie aanvragen. De subsidie kan worden gebruikt voor podiumkunstproducties en voor het organiseren van festivals.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het project dat u wilt organiseren, stimuleert de samenwerking tussen verschillende podia.
  • Het project dat u wilt organiseren, stimuleert een vernieuwing in de podiumkunsten.

Contact opnemen

De subsidie kan worden aangevraagd bij de provincie waarbinnen het project zal worden uitgevoerd.