Samenvatting

U kunt informatie opvragen over alles wat te maken heeft met de provincie Fryslân. Wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omschrijving

U mag ons vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).
Wij kunnen u de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bij ons bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

Aanpak

Zo vraagt u om informatie: 

 • Neem contact op met de provincie.

Geef door:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken

Voorwaarden

De voorwaarden om informatie op te vragen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de provincie (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of gemeente).

U mag geen stukken inzien:

 • die over de veiligheid van het land gaan;
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen;
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Ook kan de provincie om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat;
 • Contact opnemen

U doet uw verzoek bij de provincie Fryslân.

Wij sturen u een bericht binnen 4 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 2 weken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.
Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de provincie over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. We behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.
De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar we om vragen, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • We registreren en verwerken uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • We gebruiken uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar direct mee te maken heeft).
 • Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als in de wet staat dat dit moet.
 • Als u hierom vraagt, dan vertellen we u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Informatie

Kijk op deze pagina voor meer informatie en om een WOO-verzoek digitaal in te dienen.