Let op

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

U kunt informatie opvragen over alles wat te maken heeft met de provincie. Wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omschrijving

U mag ons vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

Wij kunnen u de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bij ons bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

Voorwaarden

De voorwaarden om informatie op te vragen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de provincie (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of gemeente).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de provincie om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

Aanpak

U kunt via onderstaande link informatie opvragen.

Informatieverzoek indienen

Termijn

Wij sturen u een bericht binnen 4 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 2 weken.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. We behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar we om vragen, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • We registreren en verwerken uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • We gebruiken uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar direct mee te maken heeft).
 • Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als in de wet staat dat dit moet.
 • Als u hierom vraagt, dan vertellen we u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.