Verkeersveiligheid valt in Fryslân onder de verantwoordelijkheid van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). De missie van het ROF is het bevorderen van de verkeersveiligheid in Fryslân.

Wat zijn we

Het ROF is een onafhankelijk overlegplatform van organisaties die zich in Fryslân inzetten voor het verhogen van de verkeersveiligheid.

Manifest

Om een fundament te leggen onder de gezamenlijke uitvoering van het Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025 is het Manifest Verkeersveiligheid 2011-2025 ondertekend door o.a. de provincie en alle gemeenten en de verkeersveiligheidpartners.

Contact

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân 
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 
Telefoon: 058 - 292 59 25 (Klantcontactcentrum)
Email: rof@fryslan.frl