Besluit u als school voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot opheffing van de school? U bent verplicht dit te melden aan diverse instanties en personen.

Omschrijving

Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan:

  • de minister
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs

Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

Voorwaarden

U maakt een melding onder de volgende voorwaarden:

  • U bent bevoegd gezag van een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor vwo, havo, vmbo of van een scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt.
  • U besluit tot opheffing van de school.

Besluit u als school voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot opheffing van de school, dan bent u verplicht dit te melden bij diverse instanties en personen. Hieronder vallen:

  • de minister van OCW
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs
  • de gemeente (voor een 'bijzondere' school)

Aanpak

De melding aan de minister doet u via DUO met een daartoe bestemd formulier dat u kunt downloaden van de website.

Contact opnemen

U doet de melding bij de minister van OCW, de provincie, de Inspectie van het Onderwijs en voor een bijzondere school ook aan de gemeente.