Voor de uitvoering van maatregelen ter verhoging van de natuurkwaliteit van natuurterreinen, kunnen gecertificeerde natuurbeheerders aanvragen indienen op basis van artikel 8, vierde lid, van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Fryslân 2022 (SKNL).

De volgende organisaties kunnen subsidie aanvragen

  • It Fryske Gea
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer
  • Natuurcollectief Fryslân
  • Bosgroep Noord Oost Nederland

Subsidieplafond

Per organisatie geldt een subsidieplafond.

Voor welke maatregelen?

In bijlage 1 van het openstellingsbesluit is opgenomen voor welke maatregelen subsidie kan worden aangevraagd.

Indieningstermijnen

  • vanaf 15 oktober 2022 tot en met 15 december 2022
  • vanaf 1 april 2023 tot en met 15 mei 2023
  • vanaf 1 september 2023 tot en met 31 oktober 2023

Het openstellingsbesluit vindt u hier:

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag indienen door het invullen van het hieronder opgenomen aanvraagformulier. Hierin staat ook welke informatie en welke bijlagen u allemaal aan moet leveren. In het aanvraagformulier leest u hoe u dat kunt doen en waar u de aanvraag naar toe kunt sturen.