Samenvatting

Voor sommige activiteiten moet u grondwater uit de bodem halen. Dit heet grondwater onttrekken. Voor andere activiteiten wilt u juist grondwater inbrengen. Dit heet infiltreren. Voor onttrekken en infiltreren heeft u toestemming nodig van het Rijk, het Wetterskip, de gemeente of uw provincie. Of u moet een melding doen.

Omschrijving

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap. Ook kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij de provincie. Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie:

 • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter;
 • openbare drinkwatervoorziening;
 • koude/ warmte opslag.

Waterschap:

 • industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter;
 • bronbemalingen;
 • beregening;
 • grondwateronttrekkingen voor saneringen.

Melding of vergunning

Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding

Het Wetterskip kan zogenaamde algemene regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product: Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding.

Watervergunning

Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater;
 • u wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening;
 • u wilt geen water onttrekken voor koude/ warmteopslag,
 • uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter;
 • u voldoet aan de algemene regels van het waterschap;
 • pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Contact opnemen

De watervergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online (OLO).(eksterne keppeling) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling)..

Wet- en regelgeving

Waterwet(eksterne keppeling)
Waterbesluit(eksterne keppeling)
Waterregeling(eksterne keppeling)

Meer informatie

Omgevingsloket Online (OLO)(eksterne keppeling)
Bodemkaart van Nederland(eksterne keppeling)