Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als gietwater? U heeft hiervoor misschien een vergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u de vergunning aanvragen bij het Rijk.

Omschrijving

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap. Ook kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij de provincie.
Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie:

 • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter;
 • openbare drinkwatervoorziening;
 • koude/ warmte opslag.

Waterschap:

 • industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter;
 • bronbemalingen;
 • beregening;
 • grondwateronttrekkingen voor saneringen.

Melding of vergunning
Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding
Het waterschap kan zogenaamde algemene regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product: Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding.

Watervergunning
Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Voorwaarden

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan of doet u een melding:

 • Ga naar het Omgevingsloket(eksterne keppeling).
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

Het waterschap of het Rijk neemt een besluit over uw aanvraag binnen 8 weken nadat ze uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact opnemen

De watervergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online (OLO).