Samenvatting

Er gelden voorschriften bij het openen van een publiekszwembad. Wilt u als houder van een zwembad vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen? U kunt in bijzondere gevallen ontheffing krijgen van de voorschriften. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de provincie Fryslân.

Voorwaarden

De houder van een badinrichting kan een ontheffing aanvragen.

Aanpak

Stuur bij de aanvraag ook de reden waarom u vrijstelling wilt mee.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie Fryslân. U kunt contact opnemen met het Klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of met FUMO(eksterne keppeling) (zwemwater@fumo.nl of 0566 - 75 03 00).

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden(eksterne keppeling)
Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden(eksterne keppeling)