U mag geen goederen over de weg vervoeren die te hoog, te breed, te lang of te zwaar zijn. Wilt u goederen die te groot of te zwaar zijn vervoeren? Dan vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport aan bij de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer).

Omschrijving

Er gelden regels voor het vervoer van goederen over de weg. Daarin staat hoe hoog, lang, breed en zwaar de lading mag zijn die u vervoert. Wilt u grotere of zwaardere goederen vervoeren? Dan heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

 • incidentele ontheffing
 • jaarontheffing
 • LZV-ontheffing
 • landbouwontheffing

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per type ontheffing.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport over de weg aan:

 • Vraag de ontheffing online aan bij de RDW. De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de provincie of de gemeente.
 • U geeft door:
  • hoe groot het transport is
  • wat voor soort transport het is
  • welke route u wilt rijden
  • wanneer het transport moet plaatsvinden
  • hoe laat het transport moet plaatsvinden

Termijn

De RDW beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna kunt u eventueel nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact opnemen

U vraagt de ontheffing aan bij de RDW.