Samenvatting

Het is verboden om goederen over de weg te transporteren die te groot of te zwaar zijn. Wilt u toch grotere goederen vervoeren? Vraag dan een ontheffing voor exceptioneel transport aan bij de RDW(eksterne keppeling)

Omschrijving

Er zijn regels opgesteld over goederenvervoer over de weg. Bijvoorbeeld over hoe lang en breed de lading mag zijn die u vervoert. Als u grotere goederen wilt vervoeren, heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen: incidentele ontheffing jaarontheffing LZV-ontheffing landbouwontheffing

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport over de weg aan:

Vraag de ontheffing aan bij de RDW(eksterne keppeling). De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de provincie Fryslân of de gemeente.

U geeft door:

  • hoe groot het transport is;
  • wat voor soort transport het is;
  • welke route u wilt rijden;
  • wanneer het transport moet plaatsvinden;
  • hoe laat het transport moet plaatsvinden.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per type ontheffing.

Contact

Een ontheffing voor bijzonder transport (exceptioneel met gekentekende voertuigen) vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Termijn

De RDW beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Adressen

De contactgegevens van de Provincie Fryslân.
De contactgegevens(eksterne keppeling) van het RDW.

Wet- en regelgeving

Regeling voertuigen(eksterne keppeling)
Wegenverkeerswet 1994(eksterne keppeling)
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990(eksterne keppeling)

Link naar meer informatie

Benodigde gegevens en documenten voor incidentele ontheffingen (RDW)(eksterne keppeling)
Informatie voor eigenaren van niet-Nederlandse voertuigen(eksterne keppeling)
Informatie over de afmetingen waar een ontheffing voor nodig is(eksterne keppeling)
Meer informatie over ontheffingen(eksterne keppeling)

Formulieren

Aanvraagformulieren ontheffingen (RDW)(eksterne keppeling)

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.