Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren in een gebied, bijvoorbeeld het bouwen van woningen? En laat de provinciale omgevingsverordening dit niet toe? Dan kunt u bij de provincie een ontheffing aanvragen.

Omschrijving

Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren? Bijvoorbeeld een woonwijk bouwen, een viaduct aanpassen of een boerenbedrijf verplaatsen? Soms laat de Omgevingsverordening Fryslân 2022 van de provincie dit niet toe. In deze verordening staan algemene regels over het grondgebied van de provincie. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van bedrijfsterreinen, recreatieve voorzieningen en de doorstroming van het verkeer. De gemeente kan pas beginnen met de activiteiten als zij hiervoor een ontheffing van de provincie heeft. De aanvraag voor een ontheffing doet u als u een omgevingsplan voorbereidt. In de toelichting van dat omgevingsplan moet worden opgenomen:  de gevolgen voor het belang dat beschermd wordt door de bepaling. Daarnaast moet duidelijk blijken waar de activiteiten plaats gaan vinden.

Voorwaarden

De activiteit waarvoor de gemeente ontheffing vraagt, is een incidenteel geval. Bijvoorbeeld een innovatief project dat maatschappelijk zo belangrijk is dat van de omgevingsverordening kan worden afgeweken.

Contact opnemen

U vraagt de ontheffing van de omgevingsverordening aan bij de provincie Fryslân.