N380 Nieuwehorne-Oudehorne

In juni 2023 voerde de provincie Fryslân onderhoudswerkzaamheden uit aan de N380 en de rotonde bij Nieuwehorne. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. Aan de oostkant van de kom van Nieuwehorne moeten we nog banden langs de weg aanbrengen. Wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd is nog niet bekend.

Verkeersmaatregelen 30 km/u in Oudehorne en Nieuwehorne

Bij Mildam is de bebording voor de 30 km/u-zone vorig jaar tegelijk aangebracht met het groot onderhoud in 2023. De besluitvorming hierover is inmiddels afgerond. Bij Oudehorne en Nieuwehorne is het aanbrengen van borden voor de 30 km/u-zones niet meegenomen met het groot onderhoud, doordat hiertegen de nodige weerstand bleek te zijn en op voorhand bezwaren werden ingediend (er was nog geen verkeersbesluit). In overleg met de juridische afdeling van de provincie is ervoor gekozen om met de uitvoering van de werkzaamheden tenminste te wachten tot na afhandeling van de bezwaarschriften. 

Totstandkoming van het verkeersbesluit

In de loop van 2023 is het verkeersbesluit gemaakt. Hiervoor moesten we advies vragen aan de politie. Zoals gemeld, kon dit wel enige tijd duren. De politie let bij de advisering op de juiste toepassing van de bebording en op de handhaafbaarheid van de maatregel. De politie heeft kenbaar gemaakt dat de wegvakken met asfalt in de bebouwde kommen onvoldoende ingericht zijn conform 30 km/u. Oftewel de inrichting van de weg draagt onvoldoende bij aan het gewenste verkeersgedrag. De maatregel van 30 km/u is dan niet te handhaven. Overigens leggen overheden dit advies soms naast zich neer als ze minder belang hechten aan handhaving.

De regionale brandweer heeft aangegeven dat het verlagen van de snelheid in de bebouwde kommen van Mildam, Oudehorne en Nieuwehorne geen probleem is. Voor de brandweer is van belang dat we geen drempels aanleggen. Zoals bekend zijn de eerder gedachte wegversmallingen geen onderdeel meer van de maatregelen.

Verder is door een aantal bewoners aangegeven dat een 30 km-zone acceptabel zou zijn voor de bestrate klinkergedeelten, ook gezien de totale lengte van de beide kommen. 

Het verkeersbesluit

In het verkeersbesluit zijn de asfaltgedeeltes buiten de 30-zone gehouden. Zie hiervoor het kaartje. Deze blijven 50 km per uur. Alleen de drie klinkergedeeltes worden 30 km per uur. Daarmee komen we deels tegemoet aan de tegenstanders van een maximumsnelheid van 30/u. Hiermee ligt de nadruk van de snelheidsverlaging op die locaties waar dit het meest gewenst is. 

Overzichtskaart waar op aangegeven staat waar de 30 kilometerzones komen.

Klik hier om de volledige kaart te openen.

Aanmelden nieuwsbrief N380

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N380? Meld u dan hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bellen naar 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.