N354 Snitserdyk

In mei, juni en juli 2021 hebben we gewerkt aan het buurschap Tsienserbuorren. De weg heeft daar rood asfalt gekregen, wat past bij het dorpse karakter. In het najaar plaatsen we nog groen langs de kanten van de weg. ondertussen gaan we verder met de voorbereidingen van de ovondes Raerd en Easterwierrum.

Een visualisatie van hoe het gaat worden
Een visualiteit van hoe het gaat worden

Ovondes bij Raerd en Easterwierrum

Het kruispunt bij Easterwierrum en de afslag bij Raerd gaan we ook nog aanpakken. In samenspraak met de om­geving is een plan ontwikkeld om beide kruispunten in te richten als ovondes, vergelijkbaar met een andere ovonde bij Speers. De ovondes kunnen pas worden aangelegd als de grond die ervoor nodig is in provinciaal eigendom is. Hierover zijn we druk in gesprek. We kunnen op dit mo­ment nog niet aangeven wanneer het werk aan de kruis­punten start. Dit is deels afhankelijk van het tempo van de grondaankoop.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar provincie@fryslan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.