Sinds 2016 werkt de provincie aan het verbeteren van de N354 tussen Leeuwarden en Sneek. We willen de weg veiliger maken, maar ook rekening houden met de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid. We troffen de afgelopen jaren al verschillende maatregelen. We voerden groot onderhoud uit en gaven Dearsum en Tsienzerbuorren een meer dorpse uitstraling.

Onlangs zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van twee ovondes bij de afslag naar Raerd en naar Easterwierrum. Zo maken we de weg van Sneek tot de A32 stapsgewijs veiliger.

Een bovenaanzicht van hoe het er uit komt te zien bij Raerd.
Een bovenaanzicht van hoe het er uit komt te zien bij Easterwierrum

Stand van zaken

We hebben de grond die nodig is voor de aanleg van de ovondes in bezit en alle onderzoeken zijn klaar. Nu kunnen we aan de slag met de voorbereiding voor de aanleg van de ovondes. Eerst moeten we nieuwe sloten graven en oude sloten dempen. Vervolgens verplaatsen verschillende nutsbedrijven ondergrondse kabels en leidingen, zodat ze niet in de weg liggen voor de aanleg van de nieuwe ovondes. Zodra de kabels en leidingen verplaatst zijn brengen we een laag zand aan van ongeveer één meter hoog. Het zand blijft een paar maanden liggen en zorgt ervoor dat de ondergrond op een later moment niet inzakt.

Een weg waar een auto op rijdt met berm  en een boerderij op de achtergrond

Planning

De aanleg van de ovondes start, als alles volgens planning verloopt, in het voorjaar van 2023. Zodra er meer bekend is over de planning van de werkzaamheden laten wij u dat weten.

Nieuwsbrief digitaal

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de N354. Vanwege duurzaamheidsoverwegingen en het vlot kunnen verspreiden van actueel nieuws gaan we over op een digitale versie van de nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u HIER aan voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u geen e-mailadres en wilt u de nieuwsbrief graag blijven ontvangen? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via onderstaand telefoonnummer om een nieuwsbrief op papier aan te vragen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bel naar 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.