Melden en informeren over saneren en graven

Gaat u bodem saneren, grondwater saneren of graven in de verzadigde zone van de bodem? U moet dan op diverse momenten de provincie informeren over uw werkzaamheden.

Er is een verschil tussen meldplichten en informatieplichten. De meld- en informatieplichten zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening Fryslân

Meldplichten

U moet de volgende werkzaamheden melden:

 • Graven in de verzadigde zone met een kwaliteit boven de signaleringsparameter grondwater. Het gaat hier om de signaleringsparameter in het grondwater.
 • Saneren van grondwater.

Informatieplichten

Er geldt een informatieplicht voor het verstrekken van de volgende gegevens:

 • Als het gaat over bodemsanering en grondwatersanering: 
  • De aanvang van de sanering;
  • Het wijzigen van de aanvangsdatum;
  • Het afwijken van het saneringsplan;
  • Het  bereiken van de einddiepte en eindbreedte en aanvulling van de ontgraving van de bodemsanering;
  • Het evaluatieverslag;
  • Het nazorgplan;

En daarnaast alleen bij grondwatersanering nog de volgende gegevens:

 •  
  • de begrenzing van de locatie.
  • de naam en het adres van de uitvoerder (of het wijzigen daarvan);
  • de naam en het adres van de opdrachtgever (of het wijzigen daarvan);
  • de naam en het adres van de milieukundig begeleider (of het wijzigen daarvan);
  • het beëindigen van de grondwatersanering;
  • een voortgangsverslag als de sanering langer duurt dan één jaar.
 • Het graven in de verzadigde zone van de bodem met een kwaliteit onder de signaleringsparameter.
 • Als het gaat om graven in de verzadigde zone van de bodem met een kwaliteit boven de signaleringsparameter grondwater:
  • de aanvang van de activiteit;
  • de begrenzing van de locatie;
  • omschrijving verwachte duur van de activiteit;
  • de aanleiding en het doel van de activiteit;
  • de naam en het adres van de uitvoerder (of het wijzigen daarvan);
  • de naam en het adres van de opdrachtgever (of het wijzigen daarvan);
  • de naam en het adres van de milieukundig begeleider (of het wijzigen daarvan).

Melding en informatie indienen

Melden en informeren kan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 kiest u in de linkerkolom voor ‘Provincie’. Het juiste meldingsformulier en informatieformulier verschijnen dan in beeld:

 • Bodem saneren – Melding (Provincie)
 • Bodem saneren – Informatie (Provincie)

Voor het doen van een melding of het verstrekken van informatie heeft u uw Digi-D, of eHerkenning nodig. Lukt het u niet om de melding online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 59 25.

Melden Besluit uniforme saneringen

Voor eenvoudige en gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond worden, geldt een eenvoudiger procedure. Dit is geregeld in het Bus (Besluit uniforme saneringen). Met behulp van een standaard formulier doet u een melding. Vijf weken (in sommige gevallen 5 dagen) na de melding kunt u starten met de sanering.

U kunt uw melding digitaal indienen bij de provincie Fryslân met onderstaande link:

Bodemverontreinigingen melden BUS-melding

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

Meer informatie