Samenvatting

Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie Fryslân als u klaar bent met de sanering.

Omschrijving

Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag.  Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie Fryslân sturen.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).(eksterne keppeling)

Heeft u een BUS sanering uitgevoerd, dan gebruikt u het BUS evaluatieformulier(eksterne keppeling). In alle andere gevallen maakt u gebruik van het volgende formulier:

Fryslan - Melding Wet bodembescherming

Termijn

De provincie Fryslân ontvangt uw verslag uiterlijk 8 weken na afloop van de sanering.

De termijn voor instemming met het evaluatieverslag verstrijkt acht weken na ontvangstdatum van het verslag.

Wet- en regelgeving