Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie Fryslân als u klaar bent met de sanering.

Omschrijving

Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag.  Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie Fryslân sturen.

Voorwaarden

U stuurt een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering.

Aanpak

In het verslag staat:

 • informatie over de verontreiniging zoals de soort verontreiniging en hoe ernstig de verontreiniging is
 • het resultaat van de sanering
 • de gegevens die de milieukundige begeleider verzameld heeft

Termijn

De provincie Fryslân ontvangt uw verslag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dertien weken na afloop van de sanering. In geval van een BUS sanering geldt een termijn van acht weken.

De termijn voor instemming met het evaluatieverslag verstrijkt acht weken na ontvangstdatum van het verslag.

Contact opnemen

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

Heeft u een BUS sanering uitgevoerd, dan gebruikt u het BUS evaluatieformulier(externe link). In alle andere gevallen dient u het evaluatieverslag in via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO(externe link)). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. Nadat u bent ingelogd, doorloopt u de vragen. In stap 3 kiest u voor de activiteit ‘bodem saneren – Informatie (Provincie)'. In stap 5 kunt u het evaluatieverslag en/of nazorgplan toevoegen.

Voor het verstrekken van informatie heeft u uw Digi-D, of eHerkenning nodig. Lukt het u niet om de melding online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 59 25.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.