Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Valt de bodemsanering onder het overgangsrecht en is het een eenvoudige bodemsanering? Dan kunt u dit melden met een efficiënte en kostenbesparende procedure, de BUS-melding. U doet de BUS-melding bij de provincie Fryslân of bij de gemeente Leeuwarden, als de bodemverontreiniging binnen deze gemeente ligt.

Omschrijving

Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit Uniforme Saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier(externe link). Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren.

Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond;
  • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks.

Er zijn 3 categorieën van eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem.

De soorten zijn:

  • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater;
  • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater. 
  • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden, tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels).

Termijn

U moet 5 weken voor de start melden. U ontvangt van uw melding een ontvangstbevestiging met verdere informatie.

Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u onder bepaalde strikte voorwaarden binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen. Zie daarvoor nader de Regeling besluit uniforme saneringen.

Contact opnemen

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).(externe link)

Contact opnemen met de provincie

U kunt een BUS-melding voor bodemsanering indienen bij de provincie:

Indien u digitaal indient, kan dit rechtstreeks bij de FUMO naar bodem@fumo.nl

U geeft in ieder geval door:          

  • het ingevulde meldingsformulier(externe link);
  • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven;
  • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek.