Kaart locaties met (mogelijke) bodemverontreiniging

Via dit bodemloket kunt u een Bodemloket raadplegen  Hier staan van alle provincies en gemeenten de beschikbare informatie over (mogelijke) bodemverontreiniging gepresenteerd dan wel een verwijzing naar de eigen website van de betreffende organisatie.

Op deze kaart vindt u informatie - voor zover beschikbaar - over (mogelijke) bodemverontreiniging onder uw huis of bedrijf of in uw perceel. U kunt een specifieke locatie zoeken door een postcode, een woonplaats of een straat in te typen, of door in te zoomen via de kaart. Van elke op de kaart aangegeven locatie wordt de kerninformatie vermeld. Indien de kaart niet goed functioneert, kunt u dit melden via het formulier.

Gemeente Leeuwarden

De inventarisatie is door de gemeente Leeuwarden uitgevoerd voor haar eigen grondgebied. Voor het Bodemloket betekent dit dat geen informatie te vinden is over locaties in de gemeente Leeuwarden, behalve gevallen van waterbodemsanering waarvoor de provincie nog steeds bevoegd gezag Wbb is. Voor informatie over locaties in de gemeente Leeuwarden kunt u rechtstreeks met de gemeente Leeuwarden contact op nemen.

Meer informatie over specifieke locaties

Geadviseerd wordt om voor meer informatie daadwerkelijk contact op te nemen met de gemeente, waarin de specifieke locatie is gelegen, of met de provincie. Dan kunnen de mogelijke consequenties worden toegelicht ten behoeve van aankoop/verkoop, aanvragen om een bouw- en/of milieuvergunning, of het wijzigen van de gebruiksbestemming van het betreffende perceel.

Uiteraard staat het een ieder vrij om zelf het initiatief te nemen tot het (laten) uitvoeren van een historisch onderzoek en/of een bodemonderzoek. Om een bodemonderzoek te kunnen gebruiken bij een aanvraag van een beschikking of een BUS-melding is het noodzakelijk dat het onderzoeksbureau over de juiste certificaten beschikt. 
Als beheerders van de gegevens over verdachte en onderzochte bodemlocaties wordt het op prijs gesteld dat u de resultaten van bodemonderzoeken beschikbaar stelt aan de betreffende gemeente en/of de provincie.

Disclaimer

De provincie Fryslân kan niet instaan noch garant staan voor de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit of de betrouwbaarheid van de inhoud van deze pagina's. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website beschikbare informatie en de provincie Fryslân is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het (in)directe gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.