We werken aan de brede welvaart in onze provincie. De focus ligt op een gezond, schoon en gelukkig Fryslân. We hebben een échte MKB-economie. Onze doelen bereiken, dat kunnen we niet alleen. Samenwerken op Noordelijke, landelijke en internationale schaal is belangrijk.

Toch zijn we minder op export gericht dan andere provincies. Het aandeel Friese bedrijven dat actief is in andere landen ligt lager dan het landelijk gemiddelde. We weten minder kansen en middelen uit Europa te benutten, terwijl Europa steeds belangrijker voor ons wordt. Kijk bijvoorbeeld naar grote transities uit de Regionale Innovatie Strategie (RIS3: circulaire economie, duurzame energie, digitalisering en positieve gezondheid), die de komende jaren veel invloed op onze provincie en economie hebben.

Door ondernemers te koppelen aan koplopers en innovators maken we onze economie wendbaarder en weerbaarder. En door te investeren in innovatie en internationaal opererende Friese bedrijven en netwerken, versterken we onze concurrentiekracht.

Subsidieregelingen voor ondernemers

Bent u als ondernemer geïnteresseerd in internationaal ondernemen, en hebt u een exportwens? Vanaf 4 april 2022 tot en met 29 december 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker.

Meer informatie

Hebt u als ondernemer ambities in het buitenland? De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) biedt exportgarantie, variërend van 25.000 tot maximaal 200.000 euro.

Meer informatie(eksterne keppeling)

Heeft u als ondernemer plannen om zaken te doen in het buitenland? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt persoonlijk advies en verschillende subsidies aan.

Meer informatie(eksterne keppeling)

Europa en Europese middelen

De Europese Unie is onze belangrijkste partner buiten de landsgrenzen. We werken hard aan de verbinding met Europa, bijvoorbeeld door samen te werken aan projecten. Daarbij blijven onze eigen doelen wel ons uitgangspunt. Op veel gebieden werken we daarmee ook aan de doelen van Europa. Daarvoor kunnen onze projecten gebruik maken van Europese middelen.

Europese Middelen

Partners

We werken intensief samen met de volgende partners:

Sykje jo mear ynformaasje oer ynternasjonaal ûndernimme? Besjoch dan ús ynteraktive dashboards en factsheets. Besjoch bygelyks de factsheet Internationale handel(eksterne keppeling) oer de eksport fan yn Fryslân fêstige bedriuwen. Der wurdt in byld sketst fan it lân fan bestimming, it soarte guod en de totale eksportwearde.