Deze regeling is gesloten.

Vanaf 4 september 2023 tot en met 12 oktober 2023 (tweede openstelling) is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het uitgeven van Friestalige boeken. U kunt subsidie aanvragen voor het uitgeven van Friestalige boeken. Het kan gaan om geprinte boeken, om digitale boeken maar ook om audio- of luisterboeken. Het subsidieplafond(eksterne keppeling) is € 72.000,- voor de eerste openstelling en € 72.000,- voor de tweede openstelling

De voorwaarden van de regeling kunt u lezen in paragraaf 2.6 van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân(eksterne keppeling). In deze regeling kunnen uitgevers of een (streektaal)organisatie subsidie aanvragen voor boeken in de Friese taal die zij binnen een jaar uitgeven.

Hoe dient u een aanvraag in?

U stuurt tijdens de openstelling van de regeling het aanvraagformulier per post op of u kunt het aanvraagformulier afgeven bij de balie van het provinciehuis. U mag per openstelling voor 6 titels aanvragen. U dient het onderstaande aanvraagformulier te gebruiken. Let erop dat u het aanvraagformulier van 2023 gebruikt en niet van voorgaande jaren.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de regeling kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of mailen naar provincie@fryslan.frl.