Een portretfoto van Hendrik Cijsouw

Naam adviseur

  • Hendrik Cijsouw

Expertise adviseur

  • Verduurzamen, installatietechniek en energieaudits 

Vestigingsplaats

  • Hoevelaken
Logo van Hellema Energy Consultancy in blauwe en groene kleuren. Rechtsbovenin staat een ovaal met een krulletje naar binnen

Hellemans Consultancy begeleidt organisaties in de steeds veranderende energiemarkt. Onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Wij bieden duidelijkheid en inzicht bij energie-inkoop, energiebesparing en duurzaamheidsvraagstukken.

  • Grootste energieadviesbureau binnen Nederland met circa 25 jaar ervaring;
  • 40 specialisten met een breed Europees netwerk;
  • Jaarlijks inkoopvolume van circa 6 miljard kWh elektriciteit en 2 miljard m3 aardgas (méér dan 10% van de Nederlandse markt);
  • Alle disciplines in eigen beheer van administratie tot IT, van technisch advies tot inkoopadvies (voor profit en non-profit), marktanalisten en traders;
  • Van kleinzakelijk (collectieven) tot grote industrie;
  • We zijn sterk vertegenwoordigd in de zorg, overheid, industrie en onderwijs;
  • Hellemans Consultancy handelt transparant en onafhankelijk, Wij zijn het enige adviesbureau in Nederland welke een integriteitsverklaring heeft verkregen.

Inleiding: Advieswerk laten doen

De Provincie heeft een inkoopmethodiek gehanteerd waarbij een lijst van duurzaamheidsadviseurs zijn gecontracteerd. Zij voldoen aan een lijst van vooropgestelde eisen om de vastgoedeigenaar van advies te kunnen voorzien. De vastgoedeigenaar bepaalt zelf welke adviseur hem/haar bij de uitvraag ondersteund. Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen:

1. Opname en Energiescan

De doelstelling van dit product is dat de vastgoedeigenaar bewust is van het programma, van de verduurzamingsopgave en zijn of haar eigen ambitie en mogelijkheden in dit geheel. Deze informatie is overzichtelijk gemaakt en een energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om het vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven.

Voor onze opdrachtgever CVO Zuidwest Friesland (voortgezet onderwijs) en de Sudweste (speciaal onderwijs) hebben we voor alle locaties de concrete ‘erkende’ en verplichte maatregelen per bedrijfstak doorlopen. Deze maatregelen staan in het teken van de verduurzaming van Nederland en het tegengaan van klimaatverandering. Er is advies uitgebracht op het gebied van energiebesparing en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot.

2. Advies en Businesscase

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met de vastgoedeigenaar.

Tientallen businesscases voor zonnepanelen uitgerekend en uitgewerkt. Verder ook bijzondere trajecten zoals een PPA voor windenergie en opslag van energie in een batterij.

Voor Univastgoed hebben we voor een aantal bedrijfspanden de busisnesscases voor zonnepanelen opgesteld. De financiering, ten dele op SDE++ subsidie gebaseerd, is via Univastgoed georganiseerd, waarbij zowel voor de financierder als voor de huurder een reële busisnesscase over moest blijven, rekening houdend met het flexibeler worden van de energiemarkt. Voor één locatie is daarbij een warmtepomp een cruciaal onderdeel van de businesscase en bij een andere locatie worden batterijen toegepast om de businesscase sluitend te maken.
 

3. Inkoopbegeleiding

De vastgoedeigenaar krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.

Hellemans Consultancy is gespecialiseerd in de inkoop van elektriciteit en aardgas en deze inkoopexpertise hebben we gecombineerd met de technische kennis van verduurzaming en energiereductie. Hiermee hebben we al enkele tientallen opdrachtgevers begeleidt,

Naar aanleiding van ons onderzoek is inmiddels een CO2 besparing gerealiseerd van 28% door Led verlichting toe te passen, maar ook door vervanging van het gebouwbeheersysteem en de luchtbehandelingskast inclusief hoog temperatuur koeling. De laatste twee maatregelen zijn volledig door ons, begeleid. Denk hierbij aan het opstellen aan het plan van eisen en wensen, het begeleiden van de marktuitvraag en de gunning tot en met de daadwerkelijk geinstalleerde en goed ingeregelde installatie.