Samenvatting

Wilt u als gemeente een herindeling met eventuele grenscorrecties doorvoeren? Dan moet u de regeling eerst aan de provincie Fryslân voorleggen. Zodra de provincie de herindeling goedkeurt, wordt de herindeling op de kaarten aangepast.

De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie Fryslân. Ook ligt het ontwerp 8 weken ter inzage bij de gemeente, waar iedereen zijn mening over het ontwerp kenbaar kan maken.

Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie Fryslân met een beschrijving van de grenzen. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie Fryslân stelt bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.

Contact

De gemeenteraden dienen een herindelingsregeling ter goedkeuring in bij de provincie Fryslân.

Wet- en regelgeving

Wet algemene regels herindeling(eksterne link)