Bestuurlijke organisatie en kwaliteit lokaal bestuur

De provincie is mede verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat er dan vooral om dat gemeenten nu en in de toekomst op adequate manier hun wettelijke en autonome taken, hun ambities en de dienstverlening aan hun inwoners kunnen uitvoeren. Oftewel, gemeenten moeten genoeg bestuurskracht hebben. Zeker nu de rijksoverheid de gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden geeft is een toekomstbestendige bestuurlijke inrichting erg belangrijk.

Klik op onderstaande afbeelding/link om een grotere versie van de afbeelding te openen in pdf.

Gemeentelijke indeling 2019

Samen met de 18 Friese gemeenten en de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) werkt de provincie aan een krachtig en toekomstbestendig lokaal bestuur.

Dat doet de provincie onder meer door:

  • Toepassen grenscorrecties
  • Ondersteunen en faciliteren bij gemeentelijke herindelingen
  • Toepassen financieel en interbestuurlijk toezicht
  • Burgemeestersbenoemingen (taak commissaris van de Koning)

Een procedure voor het tot stand brengen van een grenscorrectie of een gemeentelijke herindeling vindt plaats op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). De toetsing van een herindelingsvoorstel gebeurt op basis van de criteria uit het Beleidskader gemeentelijke herindeling (zie bij overzicht te downloaden documenten).

Naast de relatie tot het lokaal bestuur zet de provincie Fryslân zich ook in voor belangenbehartiging samen met de andere provincies binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en samen met Groningen en Drenthe binnen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).