Samenvatting

Heeft u als gemeentebestuur een meningsverschil met een andere gemeente over de toepassing van een gemeentelijke regeling? De provincie Fryslân biedt hulp bij het oplossen van meningsverschillen. U kunt een aanvraag geschilbeslechting indienen bij de provincie Fryslân.

De provincie Fryslân biedt hulp bij meningsverschillen tussen (verschillende) gemeentebesturen over hoe gemeentelijke regelingen moeten worden toegepast. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de provincie Fryslân. De provincie neemt dan een besluit.

Voorwaarden

Is er een geschil over de toepassing van een gemeenschappelijke regeling? Dan kunt u het meningsverschil voorleggen aan de provincie Fryslân, als:

  • gemeentebesturen het met elkaar oneens zijn;
  • gemeentebesturen die deelnemen aan een regeling of samenwerkingsverband het met elkaar oneens zijn;
  • uw geschil niet gaat over schuldvorderingen of burgerlijke rechten;
  • de beslissing over uw geschil niet al is overgedragen aan andere partijen.

Contact

U vraagt geschilbeslechting aan bij de provincie Fryslân.

Wet- en regelgeving

Wet gemeenschappelijke regelingen(eksterne link)