Yn Fryslân wurkje ferskillende organisaasjes gear om besmettingen fan it koroanafirus foar te kommen en de gefolgen fan it firus te beheinen. Krekt as de Fryske gemeenten is ek provinsje Fryslân dêr by oansletten. De provinsje folget dêryn de lânlike rjochtlynen.

Lanlike maatregels

Op 'e webside fan de Rijksoverheid(eksterne link) fine jo de meast aktuele ynformaasje rûnom Covid-19.

Koroanamonitor

Lês hjir de meast aktuele Fryske koroanameter.

Koroanamonitor(eksterne link)

Wolle jo de Fryske koroanamonitor graach moanliks ûntfange?

Abonneer(eksterne link)