Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is om projecten te financieren die zich richten op energiebesparing en/of op een duurzame energieproductie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aardwarmte, zonne-energie, de isolatie van woningen of elektrisch vervoer.

Stuur uw businessplan in naar het FSFE

Eind 2014 heeft de provincie € 90 miljoen beschikbaar gesteld aan het fonds om Fryslân zo duurzaam mogelijk te laten worden. Op dit moment is ongeveer de helft van het fonds geïnvesteerd in meer dan 40 projecten. De komende jaren wil het FSFE ongeveer 20 nieuwe projecten per jaar financieren. Het FSFE ontvangt daarom graag business plannen voor kansrijke projecten die aantoonbaar tot een reductie van broeikasgassen leiden. Bij het FSFE zitten specialisten die getraind zijn om business plannen te beoordelen. Indien het plan nog niet helemaal rond is, kan het FSFE team in beperkte mate ondersteunen bij het verder ontwikkelen van een business plan.  

Hoogte van de financiering

Het FSFE verstrekt financieringen zoals leningen, garanties of aandelenkapitaal met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 15 miljoen per project. Het FSFE geeft geen subsidie, zij vertrekt uitsluitend marktconforme financieringen. 

Meer informatie

Meer informatie, voorbeelden van reeds verstrekte leningen, investeringscriteria en contactgegevens kunt u vinden op de website van het FSFE.