Vanaf 15 januari 2024 tot en met 18 oktober 2024 kunnen schrijvers subsidie aanvragen voor het schrijven van Friestalige boeken. De subsidie heeft tot doel het bevorderen van het schrijven van oorspronkelijke Friestalige fictie en non-fictie en toneelstukken. De regeling is ook bedoeld voor het schrijven van boeken in een Friese streektaal zoals het Bildts.

Op grond van deze regeling kan subsidie aangevraagd worden voor:

  • het schrijven van oorspronkelijke Friestalige literatuur die gericht is op kinderen of jongeren van 6 tot en met 16 jaar;
  • het schrijven van de eerste Friestalige publicatie van een schrijver of de eerste Friestalige publicatie van een schrijver in een voor die schrijver nieuw literair genre;
  • het schrijven van oorspronkelijke Friestalige secundaire literatuur;
  • het schrijven van een in de Nederlandse of buitenlandse taal geschreven wetenschappelijk werk met betrekking tot een aan de frisistiek gerelateerd onderwerp, dat ook in de Friese taal verschijnt;
  • Een oorspronkelijk Frysktalig toneelstuk.

 Het subsydzjeplafond voor de regeling Friestalige Literatuur is € 60.000. Uit dit budget worden ook de subsidies die verstrekt worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk betaald.

Voorwaarden

Lees eerst de regeling door om te bekijken of u aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden kunt u vinden in paragraaf 2.1 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 2024.

Hoe dient u een aanvraag in?

U stuurt tijdens de openstelling van de regeling het aanvraagformulier en het projectplan per post op of u kunt het aanvraagformulier afgeven bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de regeling dan kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân op telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail provincie@fryslan.frl.

Friestalige toneelstukken

Aanvragen voor het schrijven van Friestalige toneelstukken kunt u indienen vanaf 15 januari 2024 tot en met 18 oktober 2024. U kunt het aanvraagformulier vinden op de site Friestalige toneelstukken.

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.