Vanaf 15 januari 2024 tot en met 18 oktober 2024 kan er subsidie aangevraagd worden voor het schrijven van een Friestalig toneelstuk. De regeling Friestalige literatuur is ook bedoeld voor het schrijven van een toneelstuk in een Friese streektaal, zoals het Bildts.

Het subsydzjeplafond voor de regeling Friestalige Literatuur is € 60.000,- . Uit dit budget worden ook de subsidies die verstrekt worden voor het schrijven van Friestalige fictie en non-fictie betaald.

Subsidiehoogte

Toneelverenigingen die een schrijver opdracht geven een Friestalig toneelstuk te schrijven, kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 2.000,-.

Voorwaarden

De regeling voor het schrijven van een toneelstuk is onderdeel van paragraaf 2.1 Friestalige literatuur van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 2024.

U kunt alleen subsidie aanvragen als het toneelstuk nog geschreven moet worden. Het kan zo zijn dat de schrijver al een kleine opzet van het toneelstuk gemaakt heeft. Als de schrijver echter al voor meer dan een vijfde deel met de tekst klaar is, kan er geen subsidie meer aangevraagd worden.

Hoe vraagt u subsidie aan?

De aanvraag mag alleen ingediend worden door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich richten op het produceren of opvoeren van toneel. U moet het aanvraagformulier voor het jaar 2024 gebruiken. Bij de aanvraag dient u een projectplan en een oeuvrelijst van de schrijver in.

Rechtsgeldige ondertekening

De aanvraag moet rechtsgeldig ondertekend zijn. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat vermeld of één bestuurslid volledig bevoegd is of dat alle bestuursleden gezamenlijk bevoegd zijn. In de statuten kun u nagaan welke bestuursleden uw vereniging / stichting mogen vertegenwoordigen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de provincie Fryslân, telefoon 058 - 292 59 25 of via de mail provincie@fryslan.frl.

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.